User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

This is an old revision of the document!


Navigace z bodu do bodu

FIXME REKONSTRUKCE FIXME


Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací.

1. Vyberte cíl

Nejprve musíte Locusu sdělit, kam chcete vyrazit.

Přímo na mapě

Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob.

 1. podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat
 2. vyskočí okno, klepněte na “>” a vyberte Navigovat do
  gif

Další možnosti určení polohy

Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte volič pozice

 1. klepněte na Menu > Další funkce > Navigovat do
  gif
 2. vyberte jednu z metod určení polohy cíle:

Vlastní bod

Cílem může být i keška z vaší vlastní sbírky:

 1. vyberte kešku (nebo jiný bod) ze Správce bodů

 2. klepněte na bod a zobrazte okno detailu bodu
 3. klepněte na tlačítko ve spodní liště a zvolte Navigovat do

Bod na mapě

Podobný postup jako v prvním případě, ale nyní vybíráte z vlastních bodů nebo z mapových bodů zájmu:

 1. vyberte si bod na mapě (kešku nebo bod zájmu z LoMapy)
 2. klepněte na “>” na popisku bodu a zvolte Navigovat do

Vytvoření vlastního cíle navigace pro opakované použití

 1. spusťte funkci Navigovat do a klepněte na:
 2. z následující nabídky vyberte Vlastní umístění:
 3. nastavte ikonu (volitelně) a název cíle (domov, práce, babička…) a klepněte na pro výběr metody stanovení polohy cíle:
 4. definujte polohu cíle - ukažte jej na mapě, vyhledejte jeho adresu atd.:
 5. potvrďte. Váš cíl se objeví mezi ostatními metodami výběru polohy:

Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.

Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na vedle jeho názvu a vyberte způsob určení jeho polohy.

2. Přidejte průjezdní body

Do trasy můžete přidat až tři místa, která chcete na trase projet.

 1. klepněte na v horní liště
 2. vyberte si metodu určení polohy průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu…)
 3. průjezdní body se řadí pod sebe mezi počátečním a koncovým bodem navigační trasy
 4. můžete snadno změnit pořadí průjezdních bodů jejich tažením nahoru a dolů po levé straně
  OBR
 5. můžete ještě změnit názvy a polohy průjezdních bodů (klep na ) nebo je odstranit klepnutím na “x”.

Pokud potřebujete komplexněji naplánovat trasu, použijte raději Plánovač trasy!

3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek

Dalším krokem je výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité routovací službě.
OBR

Online navigace

GraphHopper

OBR GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.

MapQuest

MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.

BRouter - offline navigace

Offline navigace a automatické kreslení trasy je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci BRouter:

 1. nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky Downloader
 2. nastavte BRouter jako výchozí službu v nastavení navigace

Nastavení BRouteru

BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu,

můžete také změnit výběr dostupných profilů:

FIXME Zkontrolujte počáteční a koncový bod navigace:

 • start - souřadnice jsou obvykle předvyplněny podle vaší GPS polohy. Lze je editovat nebo můžete zvolit uplně jinou polohu pomocí Voliče polohy.
 • cíl - souřadnice jsou předvyplněny podle vaší předchozí volby, lze je však upravit nebo můžete zvolit uplně jiný cíl

Zobrazit více

Tlačítko zobrazí další nastavení:

 • Mód navádění - umožňuje si vybrat způsob navigace:
  • Navigace - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě
  • Navádění (s příkazy) - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru
  • Navádění (bez příkazů) - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů
 • Uložit trvale - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou

Průjezdní body

sub menu:

 • Změna pořadí - tímto způsobem lze změnit pořadí bodů v trase - zaškrtnutím aktivujete ikony u bodů, za které lze pak vertikálně táhnout
 • nastavení - odkaz do obecného nastavení navigace

Když je vše správně nastaveno, klepněte na modré tlačítkopro START NAVIGACE.

Historie tras pro navigaci

Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce Naposledy použité. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.

Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko .

Pokud potřebujete být navigováni bez přístupu k internetu, stáhněte a nainstalujte si spolupracující aplikaci zdarma - . Pomocí ní si stáhnete offline routovací data oblasti, kterou právě používáte a pak nastavíte BRouter jako výchozí routovací službu v .

cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.1515668916.txt.gz · Last modified: 2018/01/11 11:08 (external edit)