User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

This is an old revision of the document!


Import dat


  • Menu > Import dat

Import dat se používá vždy, když je potřeba v Locusu pracovat s trasami a body z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - body nebo trasy.

Správce souborů Locus Map

Při výběru funkce Import dat Locus otevře okno jednoduchého správce souborů, zobrazující tři záložky, kde je možné importovaný soubor vybrat. Importovatelné soubory jsou zobrazeny plnobarevně a lze na ně klikat, ostatní jsou zesvětlené a pasivní. Více o podporovaných formátech souborů najdete v kapitolách o importu jednotlivých kategorií - bodů a tras.

  • Místní soubor - adresářová struktura úložiště vašeho mobilního zařízení. Importovatelná data se obvykle vyskytují v adresáři SDCARD.
  • Dropbox - adresářová struktura vaší schránky na Dropboxu
  • Vzdálený soubor - obsahuje políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor na internetu (Rapidshare, Mega, Mediafire atd.)

Okno importu

Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu upraví položky dialogového okna importu - import umí zpracovat jak body, tak trasy, nebo obě kategorie najednou.

Po stisku tlačítka Import se importované body objeví ve zvolené složce v záložce Body, respektive trasy v záložce Trasy. Pokud jsme zaškrtli možnost Po importu ukázat na mapě, importovaná data se zobrazí i tam.

cz/manual/user_guide/functions/data_import.1447065613.txt.gz · Last modified: 2015/11/09 10:40 (external edit)