User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Doplněk SmartWach2


Info

  • Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 - funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu:
    • start/stop/pauza záznamu trasy
    • rychlé přepínání záznamových profilů
    • navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem

Instalace

* stahujte z Google Play. Spárované hodinky si stáhnou potřebná data přímo z telefonu přes bluetooth.

cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.1447674789.txt.gz · Last modified: 2015/11/16 11:53 (external edit)