User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

This is an old revision of the document!


Table of Contents

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Doplněk SmartWach2


Info

  • Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 - funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu:
    • start/stop/pauza záznamu trasy
    • rychlé přepínání záznamových profilů
    • navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem

Instalace

* stahujte z Google Play. Spárované hodinky si stáhnou potřebná data přímo z telefonu přes bluetooth.

cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.1447674765.txt.gz · Last modified: 2015/11/16 11:52 (external edit)