User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:parcelinfo

Doplněk Parcel Info


Modul nabízí informace o katastrálních parcelách a jejich vyhledávání v rámci aplikace Locus Map. Po instalaci přibydou v hlavním menu Locusu tyto funkce: “Cadaster Info”, poskytující informace o parcelách na pozici středového kurzoru a “Search parcel”, vyhledávající parcely na mapě. “Cadaster info” je dostupný také z kontextového menu. Funkce lze umístit do panelů funkcí pro rychlejší spuštění.

cz/manual/user_guide/add-ons/parcelinfo.txt · Last modified: 2015/08/12 14:51 by mstupka