User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:hs_cat

HS-CAT


Aplikace vytvořená za účelem prohledávání, prohlížení a zobrazování map/prostorových dat, geodat a metadat (ISO 19115 / 19119 / 19139). Základem je Open Geospatial Consortium Catalog service for Web (CSW) 2.0.2, ISO aplikační profil 1.0. Připravena také pro vstup do INSPIRE a dalších katalogů Spatial Data Infrastructure.

WMS služby v katalogu lze zobrazit v Locus Map.

cz/manual/user_guide/add-ons/hs_cat.txt · Last modified: 2015/08/12 15:01 by mstupka