User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:gpstrace

Doplněk GPS Trace


Doplněk umožňuje Locusu zobrazení polohových dat, získaných z GPS transmiterů.

Pro plnou funkcionalitu doplňku je potřeba mít nainstalován Locus Map Free/Pro ve verzi 2.0.2 nebo novější. Pro funkci doplňku se vyžaduje povolení k užití telefonních služeb a SMS. Aplikace posílá SMS do GPS transmiteru, aby získala jeho GPS pozici. Odpovídající SMS od GPS transmiteru je parsována a poloha transmiteru se aktualizuje na mapě v Locusu.

cz/manual/user_guide/add-ons/gpstrace.txt · Last modified: 2015/08/12 14:34 by mstupka