User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:geofun

Geofun


Český geolokační herní projekt, sestávající ze sady her koncipovaných podobně jako Wherigo. Jeho hlavním smyslem a přínosem je zábavná forma popularizace řady přírodních, technických, architektonických či historických zajímavostí Česka a částečně Slovenska.

Webová stránka Geofun obsahuje přímý link, umožňující dávkový import míst startů všech Geofun her do Locusu. V Locusu pak s body pracujete stejně jako s jinými - můžete je řadit, třídit, filtrovat, zobrazovat na mapě, navigovat na ně atd.:cz/manual/user_guide/add-ons/geofun.txt · Last modified: 2017/02/02 08:45 (external edit)