User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:foursquare

Doplněk Foursquare4Locus


Tento jednoduchý doplněk umožňuje zobrazit nad mapou v Locusu nejbližší Foursquare místa (venues). Po klepnutí na ikonu venue na mapě se rozbalí detail venue (klepnutím na ikonu gears, pak Foursquare). Když podržíte prst na mapě v Locusu, získáte nový bod, pak vyberte ikonu gears a pak Foursquare. Doplněk stahuje potřebné body a zobrazuje je na mapě.

cz/manual/user_guide/add-ons/foursquare.txt · Last modified: 2015/08/12 14:28 by mstupka