User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:locus_pro_invoice

Kdy dostanu fakturu za nákup Locusu Map Pro?


Obchod Google Play vydává ke každému nákupu daňový doklad. Negeneruje jej ovšem hned, ale až po ukončení účtovacího období na konci aktuálního měsíce.

Důležité!

Pokud potřebujete, aby faktura obsahovala všechny náležité informace o vás jako o plátci, je potřeba tyto údaje uvést ve vašem Google Play profilu.

cz/manual/faq/locus_pro_invoice.txt · Last modified: 2018/11/27 15:18 (external edit)