User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_navigate_offline

Jak navigovat a plánovat trasy offline?


Offline navigace je základ pro jakýkoli způsob putování v přírodě. Špatný nebo spíše žádný datový signál v horských, venkovských či obecně neobydlených oblastech činí online navigaci nepoužitelnou. Locus Map ve výchozím nastavení nabízí navigaci pomocí vestavěných online služeb. V prvé řadě je to GraphHopper, dále můžete využít YOURS.

BRouter

Pokud potřebujete navigovat offline, je nutné doinstalovat spolupracující aplikaci BRouter, která je zdarma dostupná na Google Play Store >>. Locus Map aplikaci sám najde v systému a přidá si ji do portfolia nabízených routerů.

Nastavení

  • po instalaci spusťte BRouter

  • vyberte Download manager (česky neumí)

  • zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení routovacích dat

  • nastavte BRouter jako výchozí router v menu > nastavení > navigace > router

  • pak spusťte navigaci jako obvykle tlačítkem funkce Navigovat do a budete navigováni bez nutnosti připojení k internetu.

BRouter zůstane nastaven jako výchozí router také pro asistované kreslení trasy v Plánovači tras

Pokročilé možnosti

Ačkoliv rozhraní BRouteru vypadá jednoduše, aplikace nabízí spoustu různých dalších nastavení, tvorbu uživatelských navigačních profilů atd. Bohatým zdrojem informací a tipů je tento wiki-blog >>. BRouter má také svou webovou variantu, umožňující plánování trasy na monitoru PC a následný export do GPX souboru a pak do Locusu.

GraphHopper

Alternativou BRouteru je routovací software GraphHopper. Neoficiální offline doplněk Locus GrapHopper je stále ve vývoji, ale lze jej již volně použít. Není ovšem zatím dostupný v Google Play - všechny potřebné informace a odkazy najdete v tomto vlákně Locus fóra >>.

cz/manual/faq/how_to_navigate_offline.txt · Last modified: 2020/10/30 11:28 by mstupka