User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_navigate_offline

Jak navigovat offline?


Offline navigace je základ pro jakýkoli způsob putování v přírodě. Špatný nebo spíše žádný datový signál v horských, venkovských či obecně neobydlených oblastech činí online navigaci nepoužitelnou. Locus Map ve výchozím nastavení nabízí navigaci pomocí vestavěných online služeb. V prvé řadě je to GRaphHopper, dále můžete využít YOURS.

BRouter

Pokud potřebujete navigovat offline, je nutné doinstalovat spolupracující aplikaci BRouter, která je zdarma dostupná na Google Play Store >>. Locus Map aplikaci sám najde v systému a přidá si ji do portfolia nabízených routerů.

Nastavení

  • po instalaci spusťte BRouter

  • vyberte Download manager (česky neumí)

  • zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení routovacích dat

  • nastavte BRouter jako výchozí zdroj navigačních dat v menu > nastavení > navigace > zdroj pro výpočet

  • pak spusťte navigaci jako obvykle tlačítkem funkce Navigovat do a budete navigováni bez nutnosti připojení k internetu.

BRouter zůstane nastaven jako výchozí router také pro asistované kreslení trasy ve funkci Přidat novou trasu

Pokročilé možnosti

Ačkoliv rozhraní BRouteru vypadá jednoduše, aplikace nabízí spoustu různých dalších nastavení, tvorbu uživatelských navigačních profilů atd. Bohatým zdrojem informací a tipů je tento wiki-blog >>. BRouter má také svou webovou variantu, umožňující plánování trasy na monitoru PC a následný export do GPX souboru a pak do Locusu.

GraphHopper

Alternativou kBRouteru je routovací software GraphHopper. Neoficiální doplněk Locus GrapHopper je stále ve vývoji, ale lze jej již volně použít. Není ovšem zatím dostupný v Google Play - všechny potřebné informace a odkazy najdete v tomto vlákně Locus fóra >>.

cz/manual/faq/how_to_navigate_offline.txt · Last modified: 2020/10/08 13:25 by mstupka