User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:access_bing_google_yahoo_nokia_maps

Locus Map nezobrazuje mapy Google, Bing, Yahoo nebo Nokia/Ovi

Locus nepodporuje použití těchto map z důvodu možného porušení podmínek jejich použití, stanovených jejich poskytovateli. Je možné, že uvedené mapy přesto v Locusu používáte. Je to zřejmě díky řešením třetích stran, která nejsou autorizována společností Asamm Software s.r.o.

Společnost Asamm Software s.r.o. nenese odpovědnost za užívání řešení třetích stran pro zobrazení daným mapových dat, ani za případné škody těmito řešeními způsobené uživateli, ani za škody způsobené poskytovatelům příslušných mapových dat.

cz/manual/faq/access_bing_google_yahoo_nokia_maps.txt · Last modified: 2020/10/08 13:09 by mstupka