User Tools

Site Tools


cz:manual:advanced:customization:tts

Vlastní převod textu na řeč


Hlavním důvodem, proč jsme umožnili uživatelsky upravit TTS, je neschopnost stávajících TTS aplikací správně česky interpretovat číslovky. Vytvořili jsme tedy vlastní systém, ve kterém jsou všechny texty uloženy v souborech ve formátu, použitelném při strojovém čtení. Další výhodou tohoto řešení je, že si svůj TTS soubor můžete sami libovolně upravit.

Soubory TTS jsou dostupné pro úravy na zde.

Základní postup

  • stáhněte si soubor cs.tts z Google Disku
  • upravte jeho obsah
  • zkopírujte upravený soubor do adresáře Locus/data/tts - nezáleží, zda tam již nějaký TTS soubor je, Locus upřednostní váš vlastní soubor.
  • vyberte upravený jazyk v nastavení Locusu > Jazyk&jednotky

Doplňkové instrukce

  • soubor TTS je napsán ve formátu JSON, který je velmi náchylný na správný syntax. Pro jeho editaci doporučujeme použít editor vybavený barevným rozlišením syntaxe, např. Notepad++ nebo Anyfile Notepad
  • pokud byste potřebovali přeložit TTS do jazyka, který se nevyskytuje v současné nabídce na Google Disku, napište nám, rádi další jazykový soubor připravíme.
  • podrobné info, tipy a triky najdete v příbuzném fóru >>
cz/manual/advanced/customization/tts.txt · Last modified: 2021/02/12 11:15 by mstupka