User Tools

Site Tools


cz:manual:about:permissions

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady jsou platné pro všechny aplikace z portfolia společnosti Asamm Software:

Locus Map Free, Locus Map Pro, Locus GIS, Locus Map Watch, Map4Trip, KiMaps

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všechny zde zmíněné aplikace zpracovávají určitá osobní data uživatelů. Podle nařízení parlamentu a rady EU (2016/679 – tzv. GDPR) je tedy používání těchto aplikací podmíněno jejich souhlasem, vyžadovaným při prvním startu aplikace.

Informace o poloze uživatele

 • pro zobrazení aktuální nebo poslední zaměřené polohy uživatele na mapě v mobilu nebo tabletu. Informace Locusu poskytnou senzory ve mobilním zařízení a ukládají se pouze v aplikaci a pouze po dobu jejího spuštění. Díky údajům o poloze uživatel ví, kde je a jakou trasu urazil.
 • pro zobrazení aktuální nebo poslední zaměřené polohy uživatele při Live Trackingu - sdílení polohy v reálném čase. Uživatel si sám zvolí, zda bude polohu sdílet se všemi ostatními uživateli Locusu a celosvětově na webových stránkách http://www.locusmap.eu/live-tracking/ anebo jen s jím vybranou skupinou osob (pouze v jejich mobilních zařízeních). Aktivní Live Tracking je indikován ikonou rotujících šipek na liště obrazovky.
 • pro nabídku map bezprostředního okolí uživatele přímo v aplikaci nebo v Locus Obchodě

Uživatelské jméno, e-mail a fotka

 • pro získání výhody uživatelského účtu Můj Locus - pomocí něho uživatel spustí Live Tracking, spravuje své nákupy, stahování a aktualizace map v Locus Obchodě.
 • Live Tracking - pro lepší identifikaci ze strany ostatních uživatelů Locus zobrazuje na mapě v aplikaci a na webových stránkách uživatelské jméno a profilovou fotku (popř. jiný avatar). Tyto informace se zobrazují jen během spuštění Live Trackingu a drží se v paměti pouze po dobu instalace Locusu v mobilu. Pokud uživatel nechce s polohou zobrazovat své jméno, může je nahradit třeba přezdívkou.
 • Locus Obchod – identifikační údaje, potřebné pro uzavření kupní smlouvy. Pokud si uživatel v Locus Obchodě zakoupil placený obsah, bude Asamm zpracovávat jeho identifikační a kontaktní údaje po dobu 3 let, odpovídající trvání nároků z kupní smlouvy. Tzv. profilováním se bude z historie nákupů usuzovat na preference uživatele a podle toho se mu budou zobrazovat v Locus Obchodě relevantnější nabídky.

  Do profilu Můj Locus se přihlašuje e-mailem nebo pomocí Google nebo Facebook účtu. E-mail a údaje z profilu na Googlu nebo Facebooku včetně profilové fotky Asamm uchovává na svém serveru, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas.

Fitness údaje

 • z údajů o výšce, váze, věku, pohlaví a tepové frekvenci aplikace profilováním vypočítá body mass index a spotřebu kalorií, aby mohl uživatel sledovat své výkony při sportovních aktivitách. Podle toho si pak může správně a efektivně nastavit tréninky.
 • Fitness údaje jsou uloženy ve složce Locusu v mobilu nebo tabletu, dokud složku uživatel nesmaže.

Osobní údaje závislé na souhlasu uživatele jsou uložené po celou dobu trvání tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání, čímž není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním. Správcem osobních údajů je společnost Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika.

Uživatel má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu locus.map@asamm.com. Bez souhlasu uživatele s zpracováním osobních údajů nebude žádná z těchto aplikací pracovat.

Povolení Android

Locus Map stále roste. Po několika letech vývoje obsahuje stále více a více funkcí, které vyžadují další povolení od operačního systému Android. Podobně je to tak s aplikacemi, postavenými na jeho základě nebo jinak příbuznými - Locus GIS, Map4Trip a KiMaps. Samozřejmě, hlavním důvodem je ochrana vás, uživatelů.

Pro představu, seznam všech dostupných povolení platformy Android je k nahlédnutí zde >> - a jak vidíte níže, Locus Map používá stále jen některá z nich.

Kompletní seznam všech povolení, která Locus Map a příbuzné aplikace vyžadují, a jejich krátká vysvětlení:

Základní povolení

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • povoluje přístup k WiFi a určení polohy pomocí mobilní sítě
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
  • povoluje získání GPS polohy
 • android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
  • povoluje vymazání dat A-GPS a vynucení jejich nového načtení
 • android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION
  • povoluje tvorbu a získání simulované polohy
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • povoluje testování dostupnosti internetového připojení
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
  • povoluje kontrolu dostupnosti WiFi sítě (připojená/nepřipojená)
 • ​android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN
  • umožňuje ovládat automatické zapínání a vypínání displeje při různých akcích, jako např. upozornění na blížící se bod, při změnách směru během navigace atd.
  • umožňuje ovládat displej vašeho zařízení hardwarovými tlačítky nebo externími ovladači (např. Bluetooth)
 • android.permission.BLUETOOTH
  • povoluje práci s (připojení k) bluetooth zařízení(m)
 • android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
  • povoluje vyhledávání spárovaných bluetooth zařízení
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
  • povoluje získání seznamu dostupných účtů Google (pro umožnění vstupu do Locus Obchodu, pro spuštění funkce Live tracking atd.). Bohužel, toto oprávnění je součástí širší skupiny Kontakty, která spouští varovné oznámení o možném čtení kontaktů uživatele - nic z toho není povoleno!
 • android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
 • povoluje obnovu expirovaného přístupu do přihlášeného účtu. Každý účet má svůj interval platnosti a když ten vyprší, je potřeba zažádat o obnovení.
 • android.permission.USE_CREDENTIALS
  • povoluje zažádání o auth_tokens od správce účtu (AccountManager). Tzn., že Locus Map může na základě dříve provedeného přihlášení zažádat o přístup do vašeho účtu bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje.
 • android.permission.INTERNET
  • povoluje stahování mapových dlaždic, vyhledávání adres a další aktivity, vyžadující přístup na internet
 • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES
  • povoluje restart aplikace a její ukončení činnosti po jejím opuštění. Díky tomu je Locus Map odstraněn ze systémové paměti po svém vypnutí.
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
  • povoluje automatické zálohování
 • android.permission.VIBRATE
  • povoluje použití vibračního zařízení pro notifikace
 • android.permission.WAKE_LOCK
  • povoluje udržování Locusu v aktivním provozu při určitých úkolech, jako např. záznam trasy
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - počínaje Androidem 4.4.2
  • povoluje použití externího úložiště (SD karty) pro ukládání vektorových map, zálohových souborů a SRTM dat
  • povoluje přístup k fotografiím a videím, které lze přiřazovat k bodům jako přílohy
 • android.permission.RECORD_AUDIO
  • povoluje přístup k mikrofonu pro záznam zvuku pro vytváření zvukových příloh k bodům

Povolení Google

 • com.android.vending.CHECK_LICENSE
  • pro kontrolu vaší licence
 • com.android.vending.BILLING
  • povoluje nákupy v aplikaci
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
  • povoluje přístup ke službám Google (pro Locus Obchod, Google Analytics, plánované propojení s cloudem atd.)

Podpora ANT+

 • com.dsi.ant.permission.ANT
 • com.dsi.ant.permission.ANT_ADMIN
  • povoluje připojení a správu senzorů ANT+

Doplňky aplikace Locus

Doplněk Locus Augmented Reality

 • android.permission.CAMERA - tento doplněk umožňuje zobrazení vybraných bodů zájmu podle jejich GPS polohy na pozadí snímaném kamerkou vašeho mobilu nebo tabletu. Žádná datová data nejsou zaznamenávána ani sdílena. Další info >>

Doplněk Locus Contacts

 • android.permission.READ_CONTACTS - tento doplněk umožňuje zobrazení adres vašich kontaktů na mapě. Žádná data vašich kontaktů se nezaznamenávají ani nesdílejí. Další info >>
cz/manual/about/permissions.txt · Last modified: 2020/10/08 13:22 by mstupka