User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2019/11/29 16:09]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2019/11/29 16:10]
mstupka [LoPointy (BETA)]
Line 3: Line 3:
  
 ---- ----
-<WRAP center round important+<WRAP center round info
-Vývoj této funkce ještě není ukončen.+Tato funkce je ve vývoji.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline. Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline.
cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2019/11/29 16:10 by mstupka