User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2019/11/29 16:09]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2019/11/29 16:10]
mstupka [LoPointy (BETA)]
Line 3: Line 3:
  
 ---- ----
-<WRAP center round important+<WRAP center round info
-Vývoj této funkce ještě není ukončen.+Tato funkce je ve vývoji.
 </WRAP> </WRAP>
 Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://www.openstreetmap.org/|OpenStreetMap]], která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline. Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://www.openstreetmap.org/|OpenStreetMap]], která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline.
cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2020/01/24 13:54 (external edit)