User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:offlinemaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:offlinemaps [2016/09/23 12:51]
mstupka
cz:manual:basics:offlinemaps [2017/02/07 16:27]
mstupka
Line 4: Line 4:
 ---- ----
 Perfektní offline mapy pro začátek jsou naše **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps|LoMapy]]**. Jsou velmi přesné, podrobné, nezaberou mnoho místa v paměti vašeho telefonu, pokrývají celý svět a **první tři si můžete stáhnout zdarma jako dárek**. Najdete je v **[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|Locus Obchodě]]**. Nejsnadněji se k nim dostanete takhle: ​ Perfektní offline mapy pro začátek jsou naše **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps|LoMapy]]**. Jsou velmi přesné, podrobné, nezaberou mnoho místa v paměti vašeho telefonu, pokrývají celý svět a **první tři si můžete stáhnout zdarma jako dárek**. Najdete je v **[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|Locus Obchodě]]**. Nejsnadněji se k nim dostanete takhle: ​
 +
 +
 +<WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​bxo7dstIn5c?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
 +
   * Z hlavního menu nebo tlačítkem na horní liště {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} se dostanete do **Správce map**, nabízejícího tři kategorie map - **Online**, **Offline** a **WMS** - vyberte si záložku **Offline**   * Z hlavního menu nebo tlačítkem na horní liště {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} se dostanete do **Správce map**, nabízejícího tři kategorie map - **Online**, **Offline** a **WMS** - vyberte si záložku **Offline**
   * V záložce **Offline** klepněte na {{:​manual:​user_guide:​add.png?​30}} a zvolte **Stažení offline map**:\\ {{ cz:​manual:​basics:​cz_addmaps_new2.png?​nolink |}}   * V záložce **Offline** klepněte na {{:​manual:​user_guide:​add.png?​30}} a zvolte **Stažení offline map**:\\ {{ cz:​manual:​basics:​cz_addmaps_new2.png?​nolink |}}
Line 17: Line 21:
 Locus umí také stahovat online mapy - detailní postup jak na to s dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_download|zde >>​]]** Locus umí také stahovat online mapy - detailní postup jak na to s dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_download|zde >>​]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +---- 
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:​ 
 +{(rater>​id=1|name=basics_offlinemaps_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/offlinemaps.txt · Last modified: 2017/02/07 16:27 by mstupka