User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:geocaching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:geocaching [2016/06/16 13:14]
mstupka
cz:manual:basics:geocaching [2020/10/06 16:37]
mstupka [Jak dostat kešky do Locusu?]
Line 11: Line 11:
 **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:manual:user_guide:geocaching|Geocaching]]. **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:manual:user_guide:geocaching|Geocaching]].
 </WRAP> </WRAP>
 +<WRAP centeralign><html><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/nAsGtCqmT7E?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html></WRAP>
 ===== Jak dostat kešky do Locusu? ===== ===== Jak dostat kešky do Locusu? =====
  
cz/manual/basics/geocaching.txt · Last modified: 2020/10/06 16:37 by mstupka