User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings [2017/09/25 13:05]
mstupka [Boční panel]
cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings [2018/08/09 15:45] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_track_rec_alt.png?​nolink|}}===== Nastavení záznamu trasy ===== {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_track_rec_alt.png?​nolink|}}===== Nastavení záznamu trasy =====
-  * <wrap box>Menu > Nastavení > Záznam trasy</​wrap>​ 
  
-==== Profily záznamu ==== +----
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trackrecset.png?​nolink |}}+
  
-  ​* **Chůze** - předdefinovaný profilFrekvence trackpointů:​ 1 m a 10 sekund. Přesnost GPS: 100 m. Klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_bt_config_alt.png?​nolink&​30|}} pro [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|editaci profilu]]. + 
-  * **Kolo** - předdefinovaný ​profil. Frekvence trackpointů:​ 10 m nebo 5 sekund. Přesnost GPS: 100 m. Klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_bt_config_alt.png?​nolink&​30|}} pro [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|editaci ​profilu]]. +===== Profily záznamu ===== 
-  * **Přidat nový profil** - <wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​. Umožňuje ​ [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|definovat uživatelský profil]], založený na výchozích hodnotách nastavení. ​+Locus Map zaznamenává trasy pomocí záznamových ​**profilů**. Každý profil má stanovené parametry v souladu se konkrétní zaznamenávanou **aktivitou**,​ každý profil lze **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|individuálně nastavit]]**.  
 + 
 +**Profil aktivujte klepnutím** - aktivní ​profil ​je **vysvícen ​červeně**. 
 +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecset.png |}} 
 + 
 +  * **1** - ikona aktivity. Aktivitu určíte při vytváření profilu. **Nelze ji později změnit.** 
 +  * **2** - název aktivity (lze upravit) 
 +  * **3** - vzdálenostní a časová frekvence zaznamenaných trasových bodů, maximální povolená odchylka GPS 
 +  * **4** - tlačítko ​[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|nastavení ​profilu]] 
 +==== Přidat nový profil ​==== 
 + 
 +<wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​. ​ 
 + 
 +Umožňuje ​ [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|definovat ​nový uživatelský profil]], založený na výchozích hodnotách nastavení. ​
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
 **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|Více o vytváření a editaci záznamových profilů zde >>​]]** **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|Více o vytváření a editaci záznamových profilů zde >>​]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-==== Hlavní ====+===== Hlavní ​===== 
 + 
 +==== Osobní údaje ==== 
 + 
 +<wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ 
 + 
 +Zde nastavte údaje nutné pro **výpočet výdeje energie** během aktivity na trase: \\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings_42.png?​nolink |}} 
 +==== Způsob ovládání záznamu trasy ==== 
 + 
 +Vyberte buď plnohodnotný výsuvný boční panel:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings_43.png?​nolink |}}\\ nebo kompaktní spodní panel:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings_44.png?​nolink |}} 
 +==== Automatický start ==== 
 + 
 +<wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ 
 + 
 +Spustí **záznam trasy automaticky po zapnutí Locusu**. Užitečná funkce, pokud chcete detailně mapovat svůj veškerý pohyb, ale pozor na volný prostor v paměti. Můžete si **vybrat konkrétní profil**, který se bude startovat automaticky:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings_45.png?​nolink |}} 
 +==== Audio trenér ==== 
 + 
 +<wrap info>v Locusu Free pouze jedno nastavení tréninku</​wrap>​ 
 +Nastavuje aplikaci pro využití při tréninku - otevírá dialog **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|nastavení hlasových schémat komentovaných tréninků >>​]]** 
 +===== Boční panel ===== 
 +==== Schovávat panel automaticky ==== 
 + 
 +Skryje výsuvný boční panel automaticky po startu/​zastavení záznamu trasy pro uvolnění místa pro mapu 
 +==== Počet zobrazovaných parametrů trasy ==== 
 + 
 +Nastavte počet buněk v mřížce panelu záznamu trasy (4 až 12) - buňky zobrazují hodnoty nebo grafy parametrů sledovaných při záznamu trasy 
 +==== Spustit s odpočtem ​====
  
-  * **Osobní informace** - <wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ - nastavení údajů nutných pro výpočet výdeje energie během aktivity na trase - pohlaví, věk, výška a váha +Spustí ​záznam trasy po přednastaveném časovém odpočtu v rozmezí od 5 do 30 sekund ​(0 - bez odpočtu)
-  * **Způsob ovládání záznamu trasy** - na výběr jsou dva druhy ovládacích panelů - plný, výsuvný na celou obrazovku nebo jednoduchý a kompaktní spodní panel +
-  * **Automatický start** - <wrap info>​dostupné pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ - spustí záznam trasy automaticky po zapnutí Locusu. Výsledkem je hodně záznamů, takže pozor na volný prostor v paměti. +
-  * **Audio trenér** - <wrap info>v Locusu Free pouze jeden trénink</​wrap>​ - funkce z kategorie sporttrackerů - otevírá dialog **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|nastavení hlasových schémat komentovaných tréninků >>​]]** +
-==== Boční panel ==== +
-  * **Automaticky skrývat boční panel** - skryje výsuvný boční panel automaticky po startu/​zastavení záznamu trasy pro uvolnění místa pro mapu +
-  * **Počet viditelných položek** - nastaví počet buněk v panelu záznamu trasy (4 až 12) - buňky zobrazují hodnoty nebo grafy parametrů sledovaných při záznamu trasy +
-  * **Spustit s odpočtem** - spustí ​záznam trasy po přednastaveném časovém odpočtu v rozmezí od 5 do 30 sekund+
cz/manual/user_guide/tracks/recording/settings.txt · Last modified: 2018/08/09 15:45 by mstupka