User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2016/11/21 16:29]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2016/11/21 17:18]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink|}}
 ====== Panel a widget záznamu trasy ====== ====== Panel a widget záznamu trasy ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME+
 ---- ----
  
Line 11: Line 11:
 Zde nejprve vyberte váš [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|profil záznamu]], přednastavené [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|tréninkové schéma]] nebo uveďte připojené [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​bluetooth|externí senzory]]. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_rec_alt.png?​nolink&​30|}}**spustí záznam trasy**. Zde nejprve vyberte váš [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|profil záznamu]], přednastavené [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|tréninkové schéma]] nebo uveďte připojené [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​bluetooth|externí senzory]]. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_rec_alt.png?​nolink&​30|}}**spustí záznam trasy**.
  
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan01.png?nolink }}+{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan01.png?nolink }}
  
 <WRAP tip center round>​Záznam trasy můžete spustit s odpočtem, který lze nadefinovat v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu]]</​WRAP>​ <WRAP tip center round>​Záznam trasy můžete spustit s odpočtem, který lze nadefinovat v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu]]</​WRAP>​
Line 20: Line 20:
 Převážnou část panelu vyplňují aktivně měřené parametry trasy. ​ Převážnou část panelu vyplňují aktivně měřené parametry trasy. ​
  
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan02.png?nolink |}}+{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan02.png?nolink |}}
  
 Můžete si nastavit počet a druh hodnot, které chcete během záznamu sledovat: Můžete si nastavit počet a druh hodnot, které chcete během záznamu sledovat:
   * 1. jděte do nastavení > záznam trasy > počet viditelných položek. Na výběr máte od 4 do 12 včetně dvou grafů.   * 1. jděte do nastavení > záznam trasy > počet viditelných položek. Na výběr máte od 4 do 12 včetně dvou grafů.
   * 2. vraťte se do panelu záznamu a podržte prst na políčku, jehož obsah chcete změnit   * 2. vraťte se do panelu záznamu a podržte prst na políčku, jehož obsah chcete změnit
-  * 3. vyberte ze široké palety parametrů\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan03.png?nolink |}}\\  +  * 3. vyberte ze široké palety parametrů\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan03.png?nolink |}}\\  
-  * je možné nadefinovat i dva grafy - nadmořské výšky a okamžité rychlosti\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan04.png?nolink |}}+  * je možné nadefinovat i dva grafy - nadmořské výšky a okamžité rychlosti\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan04.png?nolink |}}
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 37: Line 37:
 {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_pause_normal_alt.png?​nolink&​30|}}přerušuje záznam. Přerušené nahrávání je také indikováno oranžovou záložkou u levého okraje dipleje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan11.png?​nolink |}}\\ Opakovaným klepnutím záznam obnovíte. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_pause_normal_alt.png?​nolink&​30|}}přerušuje záznam. Přerušené nahrávání je také indikováno oranžovou záložkou u levého okraje dipleje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan11.png?​nolink |}}\\ Opakovaným klepnutím záznam obnovíte.
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_add_wpt_alt.png?​nolink&​30|}}přidává bod na trase - můžete zvolit jednoduchý bod, foto bod, bod s audio poznámkou nebo s videoklipem.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan05.png?nolink |}}+{{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_add_wpt_alt.png?​nolink&​30|}}přidává bod na trase - můžete zvolit jednoduchý bod, foto bod, bod s audio poznámkou nebo s videoklipem.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan05.png?nolink |}}
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30 ​ }} {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30 ​ }}
Line 49: Line 49:
   * **Manuál** - nabídne pomoc online webového manuálu   * **Manuál** - nabídne pomoc online webového manuálu
 ===== Kompaktní spodní panel ===== ===== Kompaktní spodní panel =====
-Panel záznamu může mít také podobu kompaktní spodní lišty s tlačítky. Tuto možnost lze zapnout v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]].\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan07.png?​nolink |}}\\ Po startu záznamu se ovladače změní:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan08.png?​nolink |}}\\ I v tomto panelu můžete do trasy vkládat body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan10.png?nolink |}}\\ Možnosti:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan09.png?nolink |}}\\ Ikona **nastavení** indikuje aktivní profil záznamu.+Panel záznamu může mít také podobu kompaktní spodní lišty s tlačítky. Tuto možnost lze zapnout v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]].\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan07.png?​nolink |}}\\ Po startu záznamu se ovladače změní:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan08.png?​nolink |}}\\ I v tomto panelu můžete do trasy vkládat body:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan10.png?nolink |}}\\ Možnosti:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan09.png?nolink |}}\\ Ikona **nastavení** indikuje aktivní profil záznamu.
  
 ===== Widget záznamu trasy ===== ===== Widget záznamu trasy =====
cz/manual/user_guide/tracks/recording/panel.txt · Last modified: 2019/06/06 12:42 by mstupka