User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:backup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:backup [2019/01/16 14:04]
mstupka [Zálohování do cloudu]
cz:manual:user_guide:tools:backup [2019/01/16 14:05] (current)
mstupka [Zálohování do cloudu]
Line 25: Line 25:
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_backup04.gif?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_backup04.gif?​nolink |}}
 <WRAP info round> <WRAP info round>
-  * Při prvním použití této funke budete požádáni o přihlášení do dané cloudové služby+  * Při prvním použití této funkce ​budete požádáni o přihlášení do dané cloudové služby
   * Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími   * Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Editace a zrušení zálohování ==== ==== Editace a zrušení zálohování ====
 Když je automatické zálohování aktivní, základní nabídka obsahuje možnost jej editovat nebo zrušit:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_backup07.png?​nolink |}} Když je automatické zálohování aktivní, základní nabídka obsahuje možnost jej editovat nebo zrušit:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_backup07.png?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/tools/backup.txt · Last modified: 2019/01/16 14:05 by mstupka