User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:quick_add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:quick_add [2016/02/18 14:26]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:quick_add [2019/08/20 17:09]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_point_quick_new_point_alt.png?nolink|}}====== Rychlý nový bod ======+{{ :manual:user_guide:ic_quick_new_point_alt.png?nolink|}}====== Rychlý nový bod ======
  
 ---- ----
Line 7: Line 7:
 Rychlý nový bod se hodí v situaci, kdy potřebujete přidávat více podobných bodů najednou nebo opakovaně během nějaké doby. Rychlý nový bod se hodí v situaci, kdy potřebujete přidávat více podobných bodů najednou nebo opakovaně během nějaké doby.
  
-===== Jak vytvořit definici rychlého bodu ===== +===== 1. Definujte nový rychlý bod ===== 
-{{ cz:manual:user_guide:cz_quickpoint.png?nolink |}}Než začnete přidávat do mapy rychlé body, je potřeba si je definovat - definice umožňují snadné třídění bodů do logických skupin: +Než začnete přidávat do mapy rychlé body, je potřeba si je definovat - definice umožňují snadné třídění bodů do logických skupin: 
-  * **Menu > Další funkce > Rychlý nový bod > tlačítko {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}}**+  * **Menu > Další funkce > Rychlý nový bod > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}}** 
 +  * otevře se dialog pro definici nového rychlého bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_quickpoint.png?nolink |}}
   * **Název definice** - volitelné pole, může zůstat prázdné   * **Název definice** - volitelné pole, může zůstat prázdné
   * **Úložiště** - buď //složka bodů// - může se použít již existující nebo vytvořit nová - nebo může být nový bod uložen jako součást //záznamu trasy//   * **Úložiště** - buď //složka bodů// - může se použít již existující nebo vytvořit nová - nebo může být nový bod uložen jako součást //záznamu trasy//
Line 17: Line 18:
     * //název {t}// - vloží časové razítko      * //název {t}// - vloží časové razítko 
     * //název {text}// - umožní vložit editovatelný text před uložením     * //název {text}// - umožní vložit editovatelný text před uložením
-===== Jak přidat rychlý bod do mapy =====+===== 2. Přidávejte rychlé body na mapu =====
   * Vycentrujte svou pozici nebo posuňte mapu tak, aby kurzor ukazoval polohu, kam umístit bod.   * Vycentrujte svou pozici nebo posuňte mapu tak, aby kurzor ukazoval polohu, kam umístit bod.
   * Spusťte funkci Rychlý nový bod - //Menu > Další funkce > Rychlý nový bod// a klepněte na předem připravenou definici bodu   * Spusťte funkci Rychlý nový bod - //Menu > Další funkce > Rychlý nový bod// a klepněte na předem připravenou definici bodu
-<wrap tip>Pro opravdu rychlé vkládání bodů doporučujeme umístit tlačítko Rychlého nového bodu do některého z **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí >>]]**</wrap>+<WRAP round tip>Pro opravdu rychlé vkládání bodů doporučujeme umístit tlačítko Rychlého nového bodu do některého z **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí >>]]**</WRAP>
 ===== Správa definic ===== ===== Správa definic =====
-{{ cz:manual:user_guide:cz_quickpoint2.png?nolink |}}Definice bodů lze editovat, přesunovat nebo mazat: +Definice bodů lze editovat, přesunovat nebo mazat: 
-  * podržte prst na ikoně definice a vyberte z nabídky akcí +  * podržte prst na ikoně definice a vyberte z nabídky akcí:\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_quickpoint2.png?nolink |}}
- +
-<WRAP center round tip>Funkci Rychlý nový bod lze využít také při navigaci offline routovací službou BRouter, kdy můžete nadefinovat průchozí body nebo naopak body, kterým je potřeba se vyhnout. [[cz:manual:user_guide:tracks:planning:brouter|Jak na to >>]] +
-</WRAP> +
cz/manual/user_guide/points/quick_add.txt · Last modified: 2019/08/20 17:09 by mstupka