User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2016/02/18 14:31]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2016/05/25 11:46] (current)
mstupka
Line 6: Line 6:
 Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením **LoMaps body**. Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením **LoMaps body**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stánout pouze pro offline využití.+Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout ​pro použití ​offline.
  
-Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je **nedílnou součástí LoMap**. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně+Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je **nedílnou součástí LoMap**. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně ​- lze je **prohlížet** nebo **vyhledávat**.
-  * **prohlížení databáze bodů** - databázi tvoří struktura složek a podsložek s body různých kategorií, např. //​ubytování,​ peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "v okolí",​ jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. Výběr složky vysvítí všechny její body v mapě, výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi a také vysvítí bod na mapě. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru ​nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována. +
-  ​* **vyhledávání bodů** - fulltextové vyhledávání názvů a klíčových slov. Např. klíčové slovo "​hospoda"​ zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie. +
- +
-<wrap info>​Body zájmu nelze z Locus map importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</​wrap>​ +
- +
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_locusmapspois.png?nolink |}}+
 ===== Obrazovka bodů zájmu LoMap ===== ===== Obrazovka bodů zájmu LoMap =====
   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</​wrap>​   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</​wrap>​
  
-  * **horní lišta** - obsahuje pouze tlačítko pro zrušení zobrazení ​vybraných ​bodů na mapě. ​Když je vybrána specifická složka, tlačítko změní vzhled a zobrazí počet ​bodů ve složce. Klepnutím na ně se body vybrané složky vysvítí ​na mapě.+  * **horní lišta** 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}}  ​detekce počtu vybraných ​(na mapě zobrazených) bodů, klepnutím body z mapy odstraníte. ​   
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} - ovládání zobrazení všech dynamických LoMaps ​bodů na mapě
   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
   * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami   * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami
   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
   * **seznam složek a podsložek s body** - //​ubytování,​ finanční a poštovní služby, kultura a cestování,​ veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování,​ volnočasové aktivity, auto služby a doprava//   * **seznam složek a podsložek s body** - //​ubytování,​ finanční a poštovní služby, kultura a cestování,​ veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování,​ volnočasové aktivity, auto služby a doprava//
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois.png?​nolink |}}
 +===== Prohlížení databáze bodů =====
 +
 +Databázi tvoří struktura složek s body různých kategorií, např. //​ubytování,​ peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "v okolí",​ jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. ​
 +
 +Všechny body vybrané složky lze vysvítit na mapě klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště (indikující počet vybraných bodů): ​
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois1.png?​nolink |}}
 +Výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.
 +
 +<wrap info>​Body zájmu nelze z LoMap importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</​wrap>​
 +===== Vyhledávání bodů =====
 +
 +V LoMaps bodech lze fulltextově vyhledávat. Např. klíčové slovo "​hospoda"​ zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie.
 +
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois2.png?​nolink |}}
 +
 +===== Deaktivace bodů zájmu =====
  
 +Všechny dynamické LoMaps body lze deaktivovat - odstranit z mapy. Na mapě zůstanou jen pasivní mapové značky, které jsou součástí původní kresby. Klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště a odšktněte //Zobrazit na mapě//.
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois3.png?​nolink |}}
 <WRAP center round important > <WRAP center round important >
 Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat. Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2016/05/25 11:46 by mstupka