User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/05 16:23]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/06 11:40] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink|}}====== Jak přidat nový bod ====== {{ :manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink|}}====== Jak přidat nový bod ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 **[[cz:manual:user_guide:points:about#uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:manual:user_guide:points:import|importem]]** bodů odjinud. **[[cz:manual:user_guide:points:about#uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:manual:user_guide:points:import|importem]]** bodů odjinud.
Line 45: Line 45:
 {{ :manual:user_guide:points:addpoint08.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:points:addpoint08.png?nolink |}}
   * **Ikona a název** - podoba výchozí ikony nového bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte z dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu nebo Garminu**. Pokud ji necháte tak, jak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvoření, a lze jej samozřemě také změnit. **Název je jeden ze základních identifikátorů bodu, a proto nelze uložit bod bez názvu.**   * **Ikona a název** - podoba výchozí ikony nového bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte z dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu nebo Garminu**. Pokud ji necháte tak, jak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvoření, a lze jej samozřemě také změnit. **Název je jeden ze základních identifikátorů bodu, a proto nelze uložit bod bez názvu.**
-  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automaticky. It can be changed or a new folder can be created:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint09.gif?nolink |}} +  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automaticky. Lze ji změnit na jinou nebo přidat novou složku:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint09.gif?nolink |}} 
-  * **Location** - actual (or last fixed) **GPS position** is pre-filledIt can be changed by directly rewriting the coordinates or using {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}**[[manual:user_guide:tools:location|Location selector >>]]** +  * **Poloha** - je vyplněna aktuální (nebo naposledy fixovaná) **GPS poloha**. Lze ji změnit přímo přepisem souřadnic nebo pomocí {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}**[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy >>]]** 
-  * **Description** - optional socket for entering detailed information about the point +  * **Popis** - volitelný prostor pro vložení podrobných informací o bodu 
-  * **Altitude** - height of the point above the sea levelIf it is empty Locus Map can obtain it from offline elevation files (Locus Map Pro only) - tap **Get**. +  * **Nad. výška** - výška bodu nad hladinou mořePokud je pole prázdné, lze hodnotu načíst z offline výškových dat (pouze Locus Map Pro) - klepněte na **Získat**. 
-  * **Address** - the address of the point can be filled either manually or from online databases tap **Get address**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint10.gif?nolink |}} +  * **Adresa** - adresu bodu můžete vyplnit buď ručně nebo z online databáze klepněte na **Získat adresu**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint10.gif?nolink |}} 
-  * **Links** - if you want to add e-mail, phone or URLtap **Add another field**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint11.gif?nolink |}}+  * **Odkazy** - pokud chcete přidat další položky do formuláře jako e-mail, telefon nebo internetový odkazklepněte na **Přidat další položku**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint11.gif?nolink |}}
  
-==== Attachment ====+==== Příloha ====
  
-Contains files attached to the point photosvideosvoice recordingstexts etcTo add any tap {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} and choose from the selection:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint12.gif?nolink |}} See more in [[manual:user_guide:points:management#point_detail_screen|Point Detail Dialog >>]]+Záložka zobrazuje soupis souborů, přiložených k bodu fotkyvideahlasové záznamytexty atdPro přidání přílohy klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a zvolte z nabídky:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint12.gif?nolink |}} Více o přílohách  [[cz:manual:user_guide:points:management#priloha|zde >>]]
cz/manual/user_guide/points/add.txt · Last modified: 2018/09/06 11:40 by mstupka