User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/05 16:23]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/06 11:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== Jak přidat nový bod ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== Jak přidat nový bod ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importem]]** bodů odjinud. **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importem]]** bodů odjinud.
Line 45: Line 45:
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint08.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint08.png?​nolink |}}
   * **Ikona a název** - podoba výchozí ikony nového bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte z dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu nebo Garminu**. Pokud ji necháte tak, jak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvoření,​ a lze jej samozřemě také změnit. **Název je jeden ze základních identifikátorů bodu, a proto nelze uložit bod bez názvu.**   * **Ikona a název** - podoba výchozí ikony nového bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte z dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu nebo Garminu**. Pokud ji necháte tak, jak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvoření,​ a lze jej samozřemě také změnit. **Název je jeden ze základních identifikátorů bodu, a proto nelze uložit bod bez názvu.**
-  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automaticky. ​It can be changed or a new folder can be created:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint09.gif?​nolink |}} +  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automaticky. ​Lze ji změnit na jinou nebo přidat novou složku:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint09.gif?​nolink |}} 
-  * **Location** - actual ​(or last fixed) **GPS position** is pre-filledIt can be changed by directly rewriting the coordinates or using {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector ​>>​]]** +  * **Poloha** - je vyplněna aktuální ​(nebo naposledy fixovaná) **GPS poloha**. Lze ji změnit přímo přepisem souřadnic nebo pomocí ​{{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy ​>>​]]** 
-  * **Description** - optional socket for entering detailed information about the point +  * **Popis** - volitelný prostor pro vložení podrobných informací o bodu 
-  * **Altitude** - height of the point above the sea levelIf it is empty Locus Map can obtain it from offline ​elevation files (Locus Map Pro only) - tap **Get**. +  * **Nad. výška** - výška bodu nad hladinou mořePokud je pole prázdné, lze hodnotu načíst z offline ​výškových dat (pouze Locus Map Pro) - klepněte na **Získat**. 
-  * **Address** - the address of the point can be filled either manually or from online ​databases ​tap **Get address**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint10.gif?​nolink |}} +  * **Adresa** - adresu bodu můžete vyplnit buď ručně nebo z online ​databáze ​klepněte na **Získat adresu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint10.gif?​nolink |}} 
-  * **Links** - if you want to add e-mail, ​phone or URLtap **Add another field**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint11.gif?​nolink |}}+  * **Odkazy** - pokud chcete přidat další položky do formuláře jako e-mail, ​telefon nebo internetový odkazklepněte na **Přidat další položku**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint11.gif?​nolink |}}
  
-==== Attachment ​====+==== Příloha ​====
  
-Contains files attached to the point photosvideosvoice recordingstexts etcTo add any tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​and choose from the selection:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint12.gif?​nolink |}} See more in [[manual:​user_guide:​points:​management#​point_detail_screen|Point Detail Dialog ​>>]]+Záložka zobrazuje soupis souborů, přiložených k bodu fotkyvideahlasové záznamytexty atdPro přidání přílohy klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​a zvolte z nabídky:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint12.gif?​nolink |}} Více o přílohách  ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​priloha|zde >>]]
cz/manual/user_guide/points/add.txt · Last modified: 2018/09/06 11:40 by mstupka