User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:add [2017/07/18 11:40]
mstupka [Záznam trasy]
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/06 11:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink|}}====== Přidávání nových bodů ======+{{ :manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink|}}====== Jak přidat nový bod ======
  
 ---- ----
-===== Postupy =====+**[[cz:manual:user_guide:points:about#uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:manual:user_guide:points:import|importem]]** bodů odjinud. 
 +===== Výchozí pozice ===== 
 +Nové body se automaticky vytvářejí na vaší **aktuální GPS pozici**. Je možné vytvářet nové body napozici mapového kurzoru, je ovšem potřeba toto přenastavit v **[[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#vychozi_typ_umisteni_noveho_bodu|nastavení bodů >>]].** 
 +==== Vytvoření nového bodu ====
  
-Locus Map nabízí několik postupů, **jak na mapu přidat nový bod**. Umístěte středový kurzor na místo, kde chcete bod umístit a zvolte jednu z následujících možností: +  klepněte na **hlavní menu > Body > {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}Nový bod**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint01.gif?nolink |}} - přidáte nový bod do mapy, všechny jeho parametry pak vložte pomocí formulářručně 
-  * **Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně\\ \\ +==== ... s fotkou ====
-  * **Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} > {{:manual:user_guide:ic_point_add_photo_alt.png?nolink&30|}}Vyfotit nový bod** - spustí aplikaci fotoaparát vašeho zařízení, po vyfocení je na pozici kurzoru přidán bod s fotografií jako přílohou\\ {{ :cz:manual:user_guide:cz_addnewpoint1.png?nolink |}} +
-  * **Hlavní menu > Další funkce > sekce Nástroje{{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně\\ \\ +
-  * **Správce dat > záložka Body > jakákoli složka > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka** s mapou > **podržet prst** na místě, kam chcete vložit bod > objeví se **popisek s adresou** (pokud je nastaveno [[cz:manual:user_guide:maps_settings:screen|vyhledávání adres]]), klepněte na něj  > vlevo dole {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}  **Přidat nový bod** - přidá nový bod na vybrané místoAdresa a souřadnice se vyplní do detailu bodu automaticky.\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka LoMapou** > klepněte na některý z **LoMaps bodů zájmu** > rozklepnout popisek a vlevo dole {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} **přidat nový bod** - zkopíruje všechny atributy bodu zájmu do nového bodu (název, krátký popis, nadmořskou výšku, souřadnice atd. S takovým bode se dá již pracovat - přesouvat, kopírovat atd.+
  
-===== Vkládání bodu pomocí funkcí Locusu ===== +  * klepněte na **hlavní menu > Body > {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} > {{:manual:user_guide:ic_point_add_photo_alt.png?nolink&30|}}Foto bod**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint02.gif?nolink |}} - zapnete kameru telefonu/tabletu, po pořízení fotografie vytvoříte bod s přiloženou fotografií 
-Body mohou být vytvářeny také pomocí některých funkcí Locusu:+ 
 +==== ... ve vybrané složce ==== 
 + 
 +  * klepněte na **hlavní menu > Body > vybranou složku > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint03.gif?nolink |}} - vytvořte ve složce nový bod, všechny jeho parametry pak vložte pomocí formuláře ruč 
 + 
 +==== ... z adresy ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s mapou > podržte prst na vybraném místě > klepněte na vyskakovací popisek s adresou (pokud nějaký vyskočí, viz [[cz:manual:user_guide:settings:control#zobrazit_adresu_pri_podrzeni_prstu_na_mape|nastavení mapové obrazovky]]) > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint04.gif?nolink |}} - přidejte nový bod na vybraném místě. Adresa a souřadnice se vyplní do formuláře bodu automaticky. 
 + 
 +==== ... z bodu zájmu v LoMapě ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s LoMapou > klepněte na [[cz:manual:user_guide:points:about#body_zajmu_v_lomapach|dynamický bod zájmu]] > klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint05.gif?nolink |}} - všechny atributy bodu zájmu (název, popis, nadmořská výška, souřadnice atd.) se zkopírují do formuláře nového bodu 
 + 
 +===== Vytvoření nového bodu pomocí funkcí Locusu =====
  
 {{:manual:user_guide:ic_search_alt.png?nolink&30 |}} {{:manual:user_guide:ic_search_alt.png?nolink&30 |}}
-==== Vyhledávání ==== +==== ... z výsledku vyhledávání ==== 
-  * **Menu > Vyhledávání** > klepněte na kterýkoli z **výsledků vyhledávání** > ... **přidat nový bod** - vyplní všechny atributy vyhledaného objektu do nového bodu. Více o vyhledávání [[cz:manual:user_guide:functions:search|zde >>]].+  * **Hlavní menu/horní lišta mapové obrazovky [[cz:manual:user_guide:functions:search|Vyhledávání]] > klepněte na výsledek vyhledávání na mapě klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint06.gif?nolink |}} - všechny atributy bodu (výsledku vyhledávání) se zkopírují do formuláře nového bodu. 
  
 {{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?nolink&30 |}} {{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?nolink&30 |}}
-==== Záznam trasy ==== +==== ... při záznamu trasy ==== 
-  * **Menu Záznam trasy > {{:manual:user_guide:ic_96_track_recording_rec.png?nolink&30|}}Start > {{:manual:user_guide:ic_96_track_recording_add_wpt.png?nolink&30|}}Přidat bod** - přidává body k nahrávané trase: +  * **Hlavní menu [[cz:manual:user_guide:tracks:recording:|Záznam trasy]] > Start > Přidat bod**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint07.gif?nolink |}} - přidejte body k zaznamenávané trase: 
-    * //Přidat nový bod// - přidá k trase standardní bod +    * //Přidat nový bod// - přidá standardní bod na trasu 
-    * //Nový bod (fotografie)// vyfotí snímek a vytvoří na jeho pozici nový bod +    * //Nový bod (fotografie)// - vyfotí snímek a vytvoří bod s přiloženým snímkem 
-    * //Nový bod (audio)// - nahraje zvukový záznam a vytvoří k němu bod +    * //Nový bod (audio)// - zaznamená hlasovou nahrávku a vytvoří bod s přiloženou nahrávkou 
-    * //Přidat bod (video)// - natočí videoklip a vytvoří k němu bod +    * //Přidat bod (video)// - zaznamená videosekvenci a vytvoří bod s přidaným videem 
-<WRAP center round important >Body vytvářené touto metodou jsou tzv. "waypointy", které existují pouze v souvislosti s nahrávanou trasou. Určité operace s nimi nelze provádět např. nelze je samostatně zobrazovat nebo kopírovat. +<WRAP center round important >Body (waypointy) vytvořené tímto způsobem existují pouze v souvislosti s danou trasou. Nelze na nich provádět určité operace, např. zobrazit je individuálně nebo je kopírovat.
 </WRAP> </WRAP>
 +[[cz:manual:user_guide:tracks:recording|Více o záznamu trasy >>]]
 +===== Jak vyplnit formulář nového bodu =====
  
-Více o záznamu trasy [[cz:manual:user_guide:tracks:recording|zde >>]] 
- 
-{{:manual:user_guide:ic_parking_alt.png?nolink&30 |}} 
-==== Parkování ==== 
-Tato funkce vytvoří specifický bod, který slouží jako maják, označující místo, kde jste zanechali zaparkovaný vůz. Bod nemá název, ale obsahuje parkovací hodiny s alarmem a dalšími notifikacemi. Více o funkci Parkování [[cz:manual:user_guide:functions:parking| zde >>]] 
-===== Okno přidání nového bodu ===== 
-{{ cz:manual:user_guide:cz_addnewpoint.png?nolink |}}V mnoha aspektech je okno stejné jako [[cz:manual:user_guide:points:management#okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]]. Chybí přehledová mapa a vše je upraveno spíše pro vkládání nových informací, než editování stávajících. 
-==== Horní lišta ==== 
-Obsahuje tlačítka **Uložit** a **Zahodit** a dvě záložky - **Základní info** a **Příloha**. 
 ==== Základní info ==== ==== Základní info ====
-  * **Ikona&název** - ikona bodu že být nahrazena jednou mnoha ve stylu Locus nebo Garmin. Pokud ji necháte tak jak je, s bodem se nebude pojit žádná specifická ikona a bod bude označen ikonou své složky. Název je předvyplněn razítkem s časem vytvoření bodu a lze jej upravitPole nemůže zůstat prázdnéLocus bod bez názvu neuloží+{{ :manual:user_guide:points:addpoint08.png?nolink |}} 
-  * **Složka** - pole obsahuje název naposledy použité složkySložku lze změnit nebo vytvořit novou. +  * **Ikona název** - podoba výchozí ikony nového bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu nebo Garminu**. Pokud ji necháte takjak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvořenía lze jej samozřemě také změnit**Název je jeden ze základních identifikátorů bodua proto nelze uložit bod bez názvu.** 
-  * **Poloha** - v poli jsou souřadnice na pozici středového kurzoru. Lze je přímo přepsat nebo zvolit jinou polohu pomocí {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}**[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy >>]]**\\ <WRAP round tip>Možnosti voliče polohy lze měnit klepnutím na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}} vpravo nahoře. Ve speciální záložce nabídky jsou také naposledy použité pozice.</WRAP> +  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automatickyLze ji změnit na jinou nebo přidat novou složku:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint09.gif?nolink |}} 
-  * **Popis** - volitelné pole +  * **Poloha** - je vyplněna aktuální (nebo naposledy fixovaná) **GPS poloha**. Lze ji změnit přímo přepisem souřadnic nebo pomocí {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}**[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy >>]]** 
-  * **Nadmořská výška** - výška bodu nad hladinou moře. Pokud je pole prázdné, Locus je může vyplnit klepnutím na **Získat**. Související info [[cz:manual:faq:how_to_add_map_shading|zde >>]] +  * **Popis** - volitelný prostor pro vložení podrobných informací o bodu 
-  * **Adresa** - pokud jste pozici bodu zvolili prstem na mapě nebo dali vyhledat určitou adresu, adresní pole je již předvyplněno. Pokud ne, lze je vyplnit dodatečně - klepněte na **Získat adresu** (musíte být online) +  * **Nad. výška** - výška bodu nad hladinou moře. Pokud je pole prázdné, lze hodnotu načíst z offline výškových dat (pouze Locus Map Pro) - klepněte na **Získat**. 
-  * **Odkazy** - pokud chcete přidat e-mail, telefon nebo webovou adresu, klepněte na **přidat další položku**+  * **Adresa** - adresu bodu žete vyplnit buď ručně nebo z online databáze - klepněte na **Získat adresu**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint10.gif?nolink |}} 
 +  * **Odkazy** - pokud chcete přidat další položky do formuláře jako e-mail, telefon nebo internetový odkaz, klepněte na **Přidat další položku**:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint11.gif?nolink |}}
  
 ==== Příloha ==== ==== Příloha ====
-{{ cz:manual:user_guide:cz_addnewpoint2.png?nolink |}}Záložka obsahuje seznam přiložených souborů - fotky, videa, nahrávky, texty... Pokud chete nějaké idat, klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a vyberte. Více viz [[cz:manual:user_guide:points:management#okno_detailu_bodu|okno detailu bodu >>]]+ 
 +Záložka zobrazuje soupis souborů, přiložených k bodu - fotky, videa, hlasové záznamy, texty atdPro idání přílohy klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a zvolte z nabídky:\\ {{ :manual:user_guide:points:addpoint12.gif?nolink |}} Více o přílohách  [[cz:manual:user_guide:points:management#priloha|zde >>]]
cz/manual/user_guide/points/add.txt · Last modified: 2018/09/06 11:40 by mstupka