User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:add [2015/11/09 11:21]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/06 11:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== ​Přidávání nových ​bodů ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== ​Jak přidat nový bod ======
  
 ---- ----
-===== Postupy ​=====+**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importem]]** bodů odjinud. 
 +===== Výchozí pozice ​===== 
 +Nové body se automaticky vytvářejí na vaší **aktuální GPS pozici**. Je možné vytvářet nové body napozici mapového kurzoru, je ovšem potřeba toto přenastavit v **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​points_tracks#​vychozi_typ_umisteni_noveho_bodu|nastavení bodů >>​]].** 
 +==== Vytvoření nového bodu ====
  
-Locus Map nabízí několik postupů, ​**jak na mapu přidat nový bod**. Umístěte středový kurzor ​na místo, kde chcete bod umístit a zvolte jednu z následujících možností:​ +  ​klepněte na **hlavní ​menu > Body > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}Nový bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:addpoint01.gif?nolink |}} - přidáte ​nový bod do mapy, všechny ​jeho parametry ​pak vložte pomocí formulářručně 
-  ​* **Hlavní ​menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně\\ \\ +==== ... s fotkou ====
-  * **Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}Vyfotit nový bod** - spustí aplikaci fotoaparát vašeho zařízení,​ po vyfocení je na pozici kurzoru přidán bod s fotografií jako přílohou\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint1.png?​nolink |}} +
-  * **Hlavní menu > Další funkce > sekce Nástroje{{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny ​další ​parametry ​je potřeba přidat ručně\\ \\ +
-  * **Správce dat > záložka Body > jakákoli složka > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ​ručně\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka** s mapou > **podržet prst** na místě, kam chcete vložit bod > objeví se **popisek s adresou** (pokud je nastaveno [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​screen|vyhledávání adres]]), klepněte na něj  > vlevo dole {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​ **Přidat nový bod** - přidá nový bod na vybrané místoAdresa a souřadnice se vyplní do detailu bodu automaticky.\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka ​LoMapou** > klepněte na některý z **LoMaps bodů zájmu** > rozklepnout popisek a vlevo dole {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidat nový bod** - zkopíruje všechny atributy bodu zájmu do nového bodu (název, krátký popis, nadmořskou výšku, souřadnice atd. S takovým bode se dá již pracovat - přesouvat, kopírovat atd.+
  
-===== Vkládání bodu pomocí funkcí Locusu ===== +  * klepněte na **hlavní menu > Body > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}Foto bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint02.gif?​nolink |}} - zapnete kameru telefonu/​tabletu,​ po pořízení fotografie vytvoříte bod s přiloženou fotografií 
-Body mohou být vytvářeny také pomocí některých ​funkcí Locusu:+ 
 +==== ... ve vybrané složce ​==== 
 + 
 +  * klepněte na **hlavní menu > Body > vybranou složku > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint03.gif?​nolink |}} - vytvořte ve složce nový bod, všechny jeho parametry pak vložte ​pomocí ​formuláře ruč 
 + 
 +==== ... z adresy ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s mapou > podržte prst na vybraném místě > klepněte na vyskakovací popisek s adresou (pokud nějaký vyskočí, viz [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​control#​zobrazit_adresu_pri_podrzeni_prstu_na_mape|nastavení mapové obrazovky]]) > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint04.gif?​nolink |}} - přidejte nový bod na vybraném místě. Adresa a souřadnice se vyplní do formuláře bodu automaticky. 
 + 
 +==== ... z bodu zájmu v LoMapě ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s LoMapou > klepněte na [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​body_zajmu_v_lomapach|dynamický bod zájmu]] > klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint05.gif?​nolink |}} - všechny atributy bodu zájmu (název, popis, nadmořská výška, souřadnice atd.) se zkopírují do formuláře nového bodu 
 + 
 +===== Vytvoření nového bodu pomocí ​funkcí Locusu ​=====
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_search_alt.png?​nolink&​30 |}} {{:​manual:​user_guide:​ic_search_alt.png?​nolink&​30 |}}
-==== Vyhledávání ​==== +==== ... z výsledku vyhledávání ​==== 
-  * **Menu > Vyhledávání** > klepněte na kterýkoli z **výsledků ​vyhledávání** > ... **přidat nový bod** - vyplní ​všechny atributy ​vyhledaného objektu ​do nového bodu. Více o vyhledávání [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|zde >>]].+  * **Hlavní menu/horní lišta mapové obrazovky ​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|Vyhledávání]] > klepněte na výsledek ​vyhledávání ​na mapě klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint06.gif?​nolink |}} - všechny atributy ​bodu (výsledku vyhledávání) se zkopírují ​do formuláře ​nového bodu. 
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30 |}} {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30 |}}
-==== Záznam ​trasy ==== +==== ... při záznamu ​trasy ==== 
-  * **Menu Záznam trasy > {{:​manual:​user_guide:​ic_96_track_recording_rec.png?​nolink&​30|}}Start > {{:​manual:​user_guide:​ic_96_track_recording_add_wpt.png?nolink&30|}}Přidat bod** - přidává ​body k nahrávané ​trase: +  * **Hlavní menu [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​|Záznam trasy]] > Start > Přidat bod**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint07.gif?nolink |}} - přidejte ​body k zaznamenávané ​trase: 
-    * //Přidat nový bod// - přidá ​k trase standardní bod +    * //Přidat nový bod// - přidá standardní bod na trasu 
-    * //Nový bod (fotografie)//​ -  vyfotí snímek a vytvoří ​na jeho pozici nový bod +    * //Nový bod (fotografie)//​ - vyfotí snímek a vytvoří bod s přiloženým snímkem 
-    * //Nový bod (audio)// - nahraje zvukový záznam ​a vytvoří ​k němu bod +    * //Nový bod (audio)// - zaznamená hlasovou nahrávku ​a vytvoří bod s přiloženou nahrávkou 
-    * //Přidat bod (video)// - natočí videoklip ​a vytvoří ​k němu bod +    * //Přidat bod (video)// - zaznamená videosekvenci ​a vytvoří bod s přidaným videem 
-<WRAP center round important >​Body ​vytvářené ​touto metodou jsou tzv. "​waypointy",​ které ​existují pouze v souvislosti s nahrávanou ​trasou. ​Určité operace s nimi nelze provádět ​např. ​nelze je samostatně zobrazovat ​nebo kopírovat.+<WRAP center round important >​Body ​(waypointy) vytvořené ​tímto způsobem ​existují pouze v souvislosti s danou trasou. ​Nelze na nich provádět ​určité operace, ​např. ​zobrazit ​je individuálně nebo je kopírovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|Více o záznamu trasy >>]]
 +===== Jak vyplnit formulář nového bodu =====
  
-Více o záznamu trasy [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|zde >>]] 
- 
-{{:​manual:​user_guide:​ic_parking_alt.png?​nolink&​30 |}} 
-==== Parkování ==== 
-Tato funkce vytvoří specifický bod, který slouží jako maják, označující místo, kde jste zanechali zaparkovaný vůz. Bod nemá název, ale obsahuje parkovací hodiny s alarmem a dalšími notifikacemi. Více o funkci Parkování [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​parking| zde >>]] 
-===== Okno přidání nového bodu ===== 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint.png?​nolink |}}V mnoha aspektech je okno stejné jako [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]]. Chybí přehledová mapa a vše je upraveno spíše pro vkládání nových informací, než editování stávajících. 
-==== Horní lišta ==== 
-Obsahuje tlačítka **Uložit** a **Zahodit** a dvě záložky - **Základní info** a **Příloha**. 
 ==== Základní info ==== ==== Základní info ====
-  ​* **Ikona&název** - ikona bodu že být nahrazena jednou ​mnoha ve stylu Locus nebo Garmin. Pokud ji necháte tak jak je, s bodem se nebude ​pojit žádná specifická ikona a bod bude označen ​ikonou ​své složky. ​Název je předvyplněn razítkem s časem vytvoření ​bodu a lze jej upravitPole nemůže zůstat prázdnéLocus bod bez názvu ​neuloží+{{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint08.png?​nolink |}} 
-  * **Složka** - pole obsahuje název ​naposledy použité složkySložku lze změnit nebo vytvořit novou. +  ​* **Ikona ​název** - podoba výchozí ikony nového ​bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte ​dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu ​nebo Garminu**. Pokud ji necháte takjak je, nebude ​se bod spojovat se žádnou specifickou ​ikonou ​a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. ​Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvořenía lze jej samozřemě také změnit**Název je jeden ze základních identifikátorů bodua proto nelze uložit ​bod bez názvu.** 
-  * **Poloha** - v poli jsou souřadnice ​na pozici středového kurzoru. Lze je přímo přepsat nebo zvolit jinou polohu ​pomocí {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy >>​]]**\\ <WRAP round tip>​Možnosti voliče polohy lze měnit klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Ve speciální záložce nabídky jsou také naposledy použité pozice.</​WRAP>​ +  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automatickyLze ji změnit ​na jinou nebo přidat novou složku:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint09.gif?nolink |}} 
-  * **Popis** - volitelné pole +  * **Poloha** - je vyplněna aktuální (nebo naposledy fixovaná) **GPS poloha**. Lze ji změnit ​přímo přepisem souřadnic ​nebo pomocí {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy >>​]]** 
-  * **Nadmořská ​výška** - výška bodu nad hladinou moře. Pokud je pole prázdné, Locus je může vyplnit klepnutím ​na **Získat**. ​Související info [[cz:​manual:​faq:​how_to_add_map_shading|zde >>]] +  * **Popis** - volitelný prostor pro vložení podrobných informací o bodu 
-  * **Adresa** - pokud jste pozici ​bodu zvolili prstem na mapě nebo dali vyhledat určitou adresu, adresní pole je již předvyplněno. Pokud ne, lze je vyplnit ​dodatečně - klepněte na **Získat adresu** ​(musíte být online) +  * **Nad. výška** - výška bodu nad hladinou moře. Pokud je pole prázdné, ​lze hodnotu načíst z offline výškových dat (pouze ​Locus Map Pro) - klepněte ​na **Získat**. 
-  * **Odkazy** - pokud chcete přidat e-mail, telefon nebo webovou adresu, klepněte na **přidat další položku**+  * **Adresa** - adresu ​bodu žete vyplnit ​buď ručně nebo z online databáze ​- klepněte na **Získat adresu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint10.gif?​nolink |}} 
 +  * **Odkazy** - pokud chcete přidat ​další položky do formuláře jako e-mail, telefon nebo internetový odkaz, klepněte na **Přidat další položku**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint11.gif?​nolink |}}
  
 ==== Příloha ==== ==== Příloha ====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint2.png?​nolink |}}Záložka ​obsahuje seznam ​přiložených ​souborů ​- fotky, videa, ​nahrávky, texty... Pokud chete nějaké ​idat, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vyberte. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|okno detailu bodu >>]]+ 
 +Záložka ​zobrazuje soupis souborů, ​přiložených ​k bodu - fotky, videa, ​hlasové záznamy, texty atdPro idání přílohy ​klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a zvolte z nabídky:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint12.gif?nolink |}} Více o přílohách  ​[[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​priloha|zde >>]]
cz/manual/user_guide/points/add.txt · Last modified: 2018/09/06 11:40 by mstupka