User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:add [2015/11/09 11:21]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:add [2018/09/05 16:23]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== ​Přidávání nových ​bodů ====== +{{ :​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink|}}====== ​Jak přidat nový bod ====== 
 +FIXME REKONSTRUKCE FIXME
 ---- ----
-===== Postupy ​=====+**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​uzivatelske_body|Uživatelské body zájmu]]** můžete do Locusu přidat několika způsoby - **vytvořením** zbrusu **nových bodů**, **vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importem]]** bodů odjinud. 
 +===== Výchozí pozice ​===== 
 +Nové body se automaticky vytvářejí na vaší **aktuální GPS pozici**. Je možné vytvářet nové body napozici mapového kurzoru, je ovšem potřeba toto přenastavit v **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​points_tracks#​vychozi_typ_umisteni_noveho_bodu|nastavení bodů >>​]].** 
 +==== Vytvoření nového bodu ====
  
-Locus Map nabízí několik postupů, ​**jak na mapu přidat nový bod**. Umístěte středový kurzor ​na místo, kde chcete bod umístit a zvolte jednu z následujících možností:​ +  ​klepněte na **hlavní ​menu > Body > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}Nový bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:addpoint01.gif?nolink |}} - přidáte ​nový bod do mapy, všechny ​jeho parametry ​pak vložte pomocí formulářručně 
-  ​* **Hlavní ​menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně\\ \\ +==== ... s fotkou ====
-  * **Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > {{:manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}Vyfotit nový bod** - spustí aplikaci fotoaparát vašeho zařízení,​ po vyfocení je na pozici kurzoru přidán bod s fotografií jako přílohou\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint1.png?​nolink |}} +
-  * **Hlavní menu > Další funkce > sekce Nástroje{{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny ​další ​parametry ​je potřeba přidat ručně\\ \\ +
-  * **Správce dat > záložka Body > jakákoli složka > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} Přidat nový bod** - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ​ručně\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka** s mapou > **podržet prst** na místě, kam chcete vložit bod > objeví se **popisek s adresou** (pokud je nastaveno [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​screen|vyhledávání adres]]), klepněte na něj  > vlevo dole {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​ **Přidat nový bod** - přidá nový bod na vybrané místoAdresa a souřadnice se vyplní do detailu bodu automaticky.\\ \\ +
-  * **Hlavní obrazovka ​LoMapou** > klepněte na některý z **LoMaps bodů zájmu** > rozklepnout popisek a vlevo dole {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidat nový bod** - zkopíruje všechny atributy bodu zájmu do nového bodu (název, krátký popis, nadmořskou výšku, souřadnice atd. S takovým bode se dá již pracovat - přesouvat, kopírovat atd.+
  
-===== Vkládání bodu pomocí funkcí Locusu ===== +  * klepněte na **hlavní menu > Body > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}Foto bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint02.gif?​nolink |}} - zapnete kameru telefonu/​tabletu,​ po pořízení fotografie vytvoříte bod s přiloženou fotografií 
-Body mohou být vytvářeny také pomocí některých ​funkcí Locusu:+ 
 +==== ... ve vybrané složce ​==== 
 + 
 +  * klepněte na **hlavní menu > Body > vybranou složku > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint03.gif?​nolink |}} - vytvořte ve složce nový bod, všechny jeho parametry pak vložte ​pomocí ​formuláře ruč 
 + 
 +==== ... z adresy ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s mapou > podržte prst na vybraném místě > klepněte na vyskakovací popisek s adresou (pokud nějaký vyskočí, viz [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​control#​zobrazit_adresu_pri_podrzeni_prstu_na_mape|nastavení mapové obrazovky]]) > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint04.gif?​nolink |}} - přidejte nový bod na vybraném místě. Adresa a souřadnice se vyplní do formuláře bodu automaticky. 
 + 
 +==== ... z bodu zájmu v LoMapě ==== 
 + 
 +  * **Obrazovka s LoMapou > klepněte na [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​body_zajmu_v_lomapach|dynamický bod zájmu]] > klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint05.gif?​nolink |}} - všechny atributy bodu zájmu (název, popis, nadmořská výška, souřadnice atd.) se zkopírují do formuláře nového bodu 
 + 
 +===== Vytvoření nového bodu pomocí ​funkcí Locusu ​=====
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_search_alt.png?​nolink&​30 |}} {{:​manual:​user_guide:​ic_search_alt.png?​nolink&​30 |}}
-==== Vyhledávání ​==== +==== ... z výsledku vyhledávání ​==== 
-  * **Menu > Vyhledávání** > klepněte na kterýkoli z **výsledků ​vyhledávání** > ... **přidat nový bod** - vyplní ​všechny atributy ​vyhledaného objektu ​do nového bodu. Více o vyhledávání [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|zde >>]].+  * **Hlavní menu/horní lišta mapové obrazovky ​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|Vyhledávání]] > klepněte na výsledek ​vyhledávání ​na mapě klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint06.gif?​nolink |}} - všechny atributy ​bodu (výsledku vyhledávání) se zkopírují ​do formuláře ​nového bodu. 
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30 |}} {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30 |}}
-==== Záznam ​trasy ==== +==== ... při záznamu ​trasy ==== 
-  * **Menu Záznam trasy > {{:​manual:​user_guide:​ic_96_track_recording_rec.png?​nolink&​30|}}Start > {{:​manual:​user_guide:​ic_96_track_recording_add_wpt.png?nolink&30|}}Přidat bod** - přidává ​body k nahrávané ​trase: +  * **Hlavní menu [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​|Záznam trasy]] > Start > Přidat bod**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint07.gif?nolink |}} - přidejte ​body k zaznamenávané ​trase: 
-    * //Přidat nový bod// - přidá ​k trase standardní bod +    * //Přidat nový bod// - přidá standardní bod na trasu 
-    * //Nový bod (fotografie)//​ -  vyfotí snímek a vytvoří ​na jeho pozici nový bod +    * //Nový bod (fotografie)//​ - vyfotí snímek a vytvoří bod s přiloženým snímkem 
-    * //Nový bod (audio)// - nahraje zvukový záznam ​a vytvoří ​k němu bod +    * //Nový bod (audio)// - zaznamená hlasovou nahrávku ​a vytvoří bod s přiloženou nahrávkou 
-    * //Přidat bod (video)// - natočí videoklip ​a vytvoří ​k němu bod +    * //Přidat bod (video)// - zaznamená videosekvenci ​a vytvoří bod s přidaným videem 
-<WRAP center round important >​Body ​vytvářené ​touto metodou jsou tzv. "​waypointy",​ které ​existují pouze v souvislosti s nahrávanou ​trasou. ​Určité operace s nimi nelze provádět ​např. ​nelze je samostatně zobrazovat ​nebo kopírovat.+<WRAP center round important >​Body ​(waypointy) vytvořené ​tímto způsobem ​existují pouze v souvislosti s danou trasou. ​Nelze na nich provádět ​určité operace, ​např. ​zobrazit ​je individuálně nebo je kopírovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|Více o záznamu trasy >>]]
 +===== Jak vyplnit formulář nového bodu =====
  
-Více o záznamu trasy [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|zde >>]] 
- 
-{{:​manual:​user_guide:​ic_parking_alt.png?​nolink&​30 |}} 
-==== Parkování ==== 
-Tato funkce vytvoří specifický bod, který slouží jako maják, označující místo, kde jste zanechali zaparkovaný vůz. Bod nemá název, ale obsahuje parkovací hodiny s alarmem a dalšími notifikacemi. Více o funkci Parkování [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​parking| zde >>]] 
-===== Okno přidání nového bodu ===== 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint.png?​nolink |}}V mnoha aspektech je okno stejné jako [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]]. Chybí přehledová mapa a vše je upraveno spíše pro vkládání nových informací, než editování stávajících. 
-==== Horní lišta ==== 
-Obsahuje tlačítka **Uložit** a **Zahodit** a dvě záložky - **Základní info** a **Příloha**. 
 ==== Základní info ==== ==== Základní info ====
-  ​* **Ikona&název** - ikona bodu že být nahrazena jednou ​mnoha ve stylu Locus nebo Garmin. Pokud ji necháte tak jak je, s bodem se nebude ​pojit žádná specifická ikona a bod bude označen ​ikonou ​své složky. ​Název je předvyplněn razítkem s časem vytvoření ​bodu a lze jej upravitPole nemůže zůstat prázdnéLocus bod bez názvu ​neuloží+{{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint08.png?​nolink |}} 
-  * **Složka** - pole obsahuje název ​naposledy použité složkySložku lze změnit nebo vytvořit novou+  ​* **Ikona ​název** - podoba výchozí ikony nového ​bodu je **dána kontextem**. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.\\ \\ **Ikonu lze změnit** - klepněte na ni a vyberte ​dlouhé řady ikon **ve stylu Locusu ​nebo Garminu**. Pokud ji necháte takjak je, nebude ​se bod spojovat se žádnou specifickou ​ikonou ​a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. ​Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvořenía lze jej samozřemě také změnit**Název je jeden ze základních identifikátorů bodua proto nelze uložit ​bod bez názvu.** 
-  * **Poloha** - v poli jsou souřadnice na pozici středového kurzoruLze je přímo přepsat nebo zvolit jinou polohu pomocí ​{{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy ​>>​]]**\\ <WRAP round tip>​Možnosti voliče polohy lze měnit klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Ve speciální záložce nabídky jsou také naposledy použité pozice.</​WRAP>​ +  * **Složka** - naposledy použitá složka se vyplní automatickyIt can be changed or a new folder can be created:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint09.gif?nolink |}} 
-  * **Popis** - volitelné pole +  * **Location** - actual (or last fixed) **GPS position** is pre-filledIt can be changed by directly rewriting the coordinates or using {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}**[[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector ​>>​]]** 
-  * **Nadmořská výška** - výška bodu nad hladinou mořePokud je pole prázdné, ​Locus je může vyplnit klepnutím na **Získat**. Související info [[cz:​manual:​faq:​how_to_add_map_shading|zde >>]] +  * **Description** - optional socket for entering detailed information about the point 
-  * **Adresa** - pokud jste pozici bodu zvolili prstem na mapě nebo dali vyhledat určitou adresu, adresní pole je již předvyplněno. Pokud ne, lze je vyplnit dodatečně ​klepněte na **Získat adresu** (musíte být online) +  * **Altitude** - height of the point above the sea levelIf it is empty Locus Map can obtain it from offline elevation files (Locus Map Pro only) - tap **Get**. 
-  * **Odkazy** - pokud chcete přidat ​e-mail, ​telefon nebo webovou adresuklepněte na **přidat další položku**+  * **Address** - the address of the point can be filled either manually or from online databases ​tap **Get address**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint10.gif?​nolink |}} 
 +  * **Links** - if you want to add e-mail, ​phone or URLtap **Add another field**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint11.gif?​nolink |}} 
 + 
 +==== Attachment ====
  
-==== Příloha ==== +Contains files attached to the point - photos, videos, voice recordings, texts etc. To add any tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?nolink&30|}} and choose from the selection:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​addpoint12.gif?nolink |}} See more in [[manual:​user_guide:​points:​management#​point_detail_screen|Point Detail Dialog ​>>]]
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addnewpoint2.png?nolink |}}Záložka obsahuje seznam přiložených souborů - fotky, videa, nahrávky, texty... Pokud chete nějaké přidat, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?nolink&30|}} a vyberte. Více viz [[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|okno detailu bodu >>]]+
cz/manual/user_guide/points/add.txt · Last modified: 2018/09/06 11:40 by mstupka