User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/24 15:29]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_settings [2019/12/05 10:03]
mstupka [Automatické načítání map]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
----- 
-===== MAPOVÁ OBRAZOVKA ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:screen|Ovládání mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Panely & Tlačítka]]** 
-===== OBSAH MAPY ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:objects|Mapové objekty]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat|Body & Trasy]]** 
-===== MAPY OBECNĚ ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:online|Online mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:personal|Offline mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Pokročilé funkce]]** 
- 
----- 
-nová verze: 
----- 
 {{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ====== {{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ======
  
Line 34: Line 17:
 ==== RASTROVÉ MAPY ==== ==== RASTROVÉ MAPY ====
 ==== Automatické načítání map ==== ==== Automatické načítání map ====
-Načítá SQLite mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky. Jsou zde tři možnosti:+Načítá SQLite mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky. Funguje to ale pouze **pokud jsou všechny mapy v jedné složce**.  
 + 
 +Jsou zde tři možnosti:
   * **bez auto-načítání** - mapy je nutné vybírat a aktivovat ručně   * **bez auto-načítání** - mapy je nutné vybírat a aktivovat ručně
   * **automaticky načíst mapy pouze stejného typu** - např SQL - SQL nebo MBT - MBT   * **automaticky načíst mapy pouze stejného typu** - např SQL - SQL nebo MBT - MBT
Line 79: Line 64:
     * **Stínování terénu** - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\      * **Stínování terénu** - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\ 
     * **Sklony svahů** - barevné zvýraznění svahů o sklonech >30°, >35°, >40 (světle oranžová, oranžová, tavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry běžkaři atd.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\      * **Sklony svahů** - barevné zvýraznění svahů o sklonech >30°, >35°, >40 (světle oranžová, oranžová, tavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry běžkaři atd.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\ 
-    * **Barvy podle nadmořské výšky** - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky (např. nížiny jsou zelené, hory hnědé...). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících kontinentálnímu orografickému profilu: //GlobalAfricaAmericaAsiaAustralia and Europe//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ You can get your own color schemes by defining [[manual:advanced:customization:coloring|custom elevation color palettes >>]]+    * **Barvy podle nadmořské výšky** - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky (např. nížiny jsou zelené, hory hnědé...). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících orografickému profilu: //UniverzálníNížinaVrchovinaAlpyHory//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ Můžete také definovat [[manual:advanced:customization:coloring|vlastní barevnou paletu nadmořských výšek >>]] (pouze anglicky)
 <WRAP round important> <WRAP round important>
-It is important to download elevation data before using this functionmore info [[manual:faq:how_to_add_map_shading#where_to_get_them|here >>]]+Stínování a barvení se vykresluje z offline výškových dattakže je nutné mít stažená. Více info  [[cz:manual:faq:how_to_add_map_shading#kde_je_ziskat|zde >>]]
 </WRAP> </WRAP>
-==== Map color mode ==== +==== Barevný mód mapy ==== 
-Enables adjusting colors of active map+Zde vyberte a upravte barvy aktivní mapy
-  * **Night mode** - inverts colors of displayed map:\\ {{ :manual:user_guide:settings_25.gif?nolink |}} It is possible to change map color automatically (based on daily time)+  * **Noční režim** - invertuje barvy na mapě:\\ {{ :manual:user_guide:settings_25.gif?nolink |}} Je také možné měnit režim automaticky podle denní/noční doby
-  * **Low contrast** - decreases contrast of displayed maps +  * **Nízký kontrast** - sníží kontrast zobrazené mapy 
-  * **High contrast** - increases contrast of displayed maps +  * **Vysoký kontrast** - zvýší kontrast zobrazené mapy
----- +
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2019/12/05 09:03 (external edit)