User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/20 17:00]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/24 15:29]
mstupka
Line 75: Line 75:
  
 Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat.  Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat. 
-  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMaps and other vector maps** (or all). +  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMapy a jiné vektorové mapy** (nebo všechny). 
-  * Types of shading+  * Typy stínování
-    * **Hill shading** - classic mimicking illumination by the sun:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\  +    * **Stínování terénu** - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\  
-    * **Slopes** - highlighting slopes of >30°, >35°, >40 (light orangeorangedark orange) - useful for skialpinists, backcountry skiers etc.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\  +    * **Sklony svahů** - barevné zvýraznění svahů o sklonech >30°, >35°, >40 (světle oranžováoranžovátavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry běžkaři atd.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\  
-    * **Colored elevation** - elevation levels are differed by colors (e.g. lowlands are greenmountains brown). This setting offers several color themes by continental orographic profile: //Global, Africa, America, Asia, Australia and Europe//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ You can get your own color schemes by defining [[manual:advanced:customization:coloring|custom elevation color palettes >>]]+    * **Barvy podle nadmořské výšky** - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky (napřnížiny jsou zelenéhory hnědé...). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících kontinentálnímu orografickému profilu: //Global, Africa, America, Asia, Australia and Europe//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ You can get your own color schemes by defining [[manual:advanced:customization:coloring|custom elevation color palettes >>]]
 <WRAP round important> <WRAP round important>
 It is important to download elevation data before using this function, more info [[manual:faq:how_to_add_map_shading#where_to_get_them|here >>]] It is important to download elevation data before using this function, more info [[manual:faq:how_to_add_map_shading#where_to_get_them|here >>]]
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2019/12/05 09:03 (external edit)