User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2020/06/30 14:39]
mstupka [Obsah LoMap]
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2020/06/30 14:42] (current)
mstupka [Nákup a stahování map]
Line 24: Line 24:
   * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**Locus Obchod**   * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**Locus Obchod**
  
-Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. <wrap important>Každou zakoupenou LoMapu lze v jedné verzi opakovaně stahovat neomezeně po dobu jednoho roku+Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. ​ 
-</wrap>+ 
 +<WRAP center round info> 
 +Zakoupená verze LoMapy může být **stažena ​opakovaně po dobu její dostupnosti v Obchodě.** Není-li konkrétní verze již k dispozici, je možné zdarma stáhnout další nejstarší dostupnou verzi LoMapy 
 +</WRAP> 
  
 **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.** **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2020/06/30 14:42 by mstupka