User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/06/06 13:11]
mstupka [Jak přepínat mezi mapovými tématy?]
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/09/19 15:26] (current)
mstupka [Aktualizace LoMap]
Line 38: Line 38:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček ​LoMapy ​opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku****Po vypršení této lhůty** můžete ​mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit aktualizaci**. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za 16 Kč+Vaše zakoupené ​LoMapy ​žete **stahovat** ze serveru ​**jak často chcete** po celou dobu jejich dostupnosti. Pokud už verze vaší LoMapy není dostupná, ​můžete si **opět zdarma** stáhnout následující dostupnou verzi
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat i před vypršením jeho platnosti, je potřeba ​za aktualizaci zaplatit i v rámci ​již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba ​si ji koupit**. Cena je symbolická,​ např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2019/09/19 15:26 by mstupka