User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/02/09 16:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/09/19 15:26] (current)
mstupka [Aktualizace LoMap]
Line 38: Line 38:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček ​LoMapy ​opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku****Po vypršení této lhůty** můžete ​mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit aktualizaci**. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za 16 Kč+Vaše zakoupené ​LoMapy ​žete **stahovat** ze serveru ​**jak často chcete** po celou dobu jejich dostupnosti. Pokud už verze vaší LoMapy není dostupná, ​můžete si **opět zdarma** stáhnout následující dostupnou verzi
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat i před vypršením jeho platnosti, je potřeba ​za aktualizaci zaplatit i v rámci ​již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba ​si ji koupit**. Cena je symbolická,​ např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
Line 85: Line 85:
 Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností: Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-  * **Levý akční panel** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|levém akčním ​panelu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu ​obsahu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}
-  * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
  
 Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat:
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.1518189461.txt.gz · Last modified: 2018/02/09 16:17 by mstupka