User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2016/07/29 15:15]
mstupka [Nákup a stahování map]
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/09/19 15:26] (current)
mstupka [Aktualizace LoMap]
Line 8: Line 8:
   * lze je zakoupit a stáhnout pouze pro **offline použití**   * lze je zakoupit a stáhnout pouze pro **offline použití**
   * jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu   * jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu
-  * obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: **turistikucyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu**. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení. +  * obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: **turistiku/cyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu**. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení.
-  * počínaje verzí z 1.4.2016 LoMapy obsahují také **offline adresy**, ve kterých lze **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|vyhledávat bez připojení k internetu]]** +
-  * volitelně Locus umožňuje dostažení **výškových dat** u každého mapového balíku (pro [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|stínování terénu]], [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning|výškové profily tras]] atd.) +
-{{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}}+
 <WRAP round info>​Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.</​WRAP>​ <WRAP round info>​Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.</​WRAP>​
 +===== Obsah LoMap =====
 +
 +  * **mapová data** ​ - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě
 +  * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|vyhledávat]]**
 +  * **body zájmu** - jsou klikatelné,​ zobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|procházet a selektivně zobrazovat]]
 +  * **výšková data** - nutná pro zobrazení [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|stínování terénu]], vykreslování výškového profilu plánované trasy atd. Data lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.
 +{{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}}
  
  
Line 24: Line 28:
  
 **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.** **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.**
-===== Video, jak nakupovat LoMapy===== +===== Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy ===== 
-<​WRAP ​leftalign>+<​WRAP ​centeralign>
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​
Line 31: Line 35:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-**První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které ​lze "směnit" jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]+**První tři LoMapy ​(nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) ​lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček ​LoMapy ​opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. Po vypršení této lhůty je potřeba licenci zakoupit znovu. Poplatek je symbolickýcelou Českou republiku získáte za  16 Kč+Vaše zakoupené ​LoMapy ​žete **stahovat** ze serveru **jak často chcete** po celou dobu jejich dostupnostiPokud už verze vaší LoMapy není dostupnámůžete si **opět zdarma** stáhnout následující dostupnou verzi
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat, je potřeba ​zakoupit novou licenci i v rámci ​již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba ​si ji koupit**. Cena je symbolická,​ např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}+  * **Je dostupná aktualizace ​LoMapy** - můžete si ji zakoupit\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}+  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, ​je také dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}
  
 ==== Kontrola aktualizací ==== ==== Kontrola aktualizací ====
Line 52: Line 56:
 ===== Jak zobrazit LoMapu? ===== ===== Jak zobrazit LoMapu? =====
  
-Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu.+Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. 
 + 
 +{{ :​manual:​user_guide:​vektor1.png?​nolink |}} 
 + 
 +Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu. 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor8.png?​nolink |}} 
 +Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Informace & jazyk**: 
 {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}}
-Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. 
  
-Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Podrobnosti** - okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace: +Okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace:​ 
-  * **Verze** - verze mapového souboru (poslední verze je 3) +  * **Datum** - datum generování ​mapových dat
-  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení +
-  * **Datum** - datup vykreslení mapy (nikoli aktuálnosti ​mapových dat)+
   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator
   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer
   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map
 +  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení
 +  * **Adresy** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
 +  * **Body zájmu** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info
 ===== Mapová témata ===== ===== Mapová témata =====
 LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat: LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat:
-  * **Turistika** - obsahuje turistické značené trasy, vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací +  * **Turistika ​a kolo** - obsahuje turistické ​a cyklistické ​značené trasy (částečně i doporučené s klasifikací povrchu), vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor3.png?​direct&​250 |turistika a kolo}} 
-  * **Kolo** - obsahuje značené cyklotrasy +  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor5.png?​direct&​250 |lyže}} 
-  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě +  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor6.png?​direct&​250 |město}} 
-  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě +  * **Silniční** - automapa\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor7.png?​direct&​250 |automapa}} 
-  * **Silniční** - automapa+===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ===== 
 +Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-{{:​manual:​user_guide:​vektor3.png?​direct&​150|turistika}} ​{{:​manual:​user_guide:​vektor4.png?direct&​150|kolo}} {{:​manual:​user_guide:​vektor5.png?direct&​150|lyže}} {{:​manual:​user_guide:​vektor6.png?​direct&​150|město}} ​{{:​manual:​user_guide:​vektor7.png?direct&​150|automapa}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?nolink ​|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?nolink ​|}} 
 +  * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?nolink ​|}}
  
-===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ​===== +Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: 
-Je několik možností:+ 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch5.png?​nolink |}} 
 + 
 +Zde si můžete vybrat téma mapy - interní nebo externí ([[manual:​advanced:​map_tools:​theming|custom]]). Některé témata obsahují vypínatelné vrstvy určitých mapových značek. Tak můžete zobrazený obsah mapy ještě dále doladit: 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch6.png?​nolink |}} 
 +===== Jazyk mapy ===== 
 +Názvy měst, vesnic a dalších míst na mapě v exotických destinacích můžou občas pro Evropana znamenat problém: 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch01.png?​nolink |}} 
 +OpenStreetMap data, ze kterých se LoMapy vykreslují,​ však obsahují i transkripce názvů v angličtině (občas i v jiných jazycích). Přepínač jazyka mapy najdete na obrazovce detailu LoMapy: 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch04.png?​nolink |}}\\  
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch03.png?​nolink |}} 
 +Otevřete nabídku jazyků a zvolte jazyk, kterému rozumíte. Ne všechny názvy mohou být přepsané, závisí to na aktivitě místní komunity OSM mapařů. Zde příklad mapy výše s názvy přepsanými do angličtiny:​ 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch02.png?​nolink |}}
  
-​  * **Přepínač témat na hlavní obrazovce** - každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, je vybavena jejich přepínačem - modré tlačítko z levé strany displeje. Tlačítko lze skrýt v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​panels|nastavení map]]. 
-{{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch.png?​nolink |}} 
-  * **Správce map** - vyberte záložku Offline map, podržte prst na mapě, jejíž téma chcete změnit (nebo zvolte ​ akční menu > podrobnosti),​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​qs_funct_themeofthemaps.png?​nolink&​30|}} a vyberte téma 
-  *  ​**Přepínač mapových témat v panelu [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
 ===== LoMapy - Legenda mapových značek ===== ===== LoMapy - Legenda mapových značek =====
 Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]** Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.1469798153.txt.gz · Last modified: 2016/07/29 15:15 by mstupka