User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/02/09 16:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/09/19 15:26]
mstupka [Aktualizace LoMap]
Line 38: Line 38:
 </WRAP> </WRAP>
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku****Po vypršení této lhůty** můžete mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit aktualizaci**. Poplatek je symbolický, celou Českou republiku získáte za 16 Kč+Vaše zakoupené LoMapy žete **stahovat** ze serveru **jak často chcete** po celou dobu jejich dostupnosti. Pokud už verze vaší LoMapy není dostupná, můžete si **opět zdarma** stáhnout následující dostupnou verzi
  
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat i před vypršením jeho platnosti, je potřeba za aktualizaci zaplatit i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba si ji koupit**. Cena je symbolická, např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.
 </WRAP> </WRAP>
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
Line 85: Line 85:
 Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností: Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-  * **Levý akční panel** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|levém akčním panelu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}
-  * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
  
 Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat:
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2020/06/30 14:42 by mstupka