User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/02/09 16:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/10/24 10:02]
mstupka
Line 85: Line 85:
 Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností: Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-  * **Levý akční panel** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|levém akčním panelu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]**   * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2020/06/30 14:42 by mstupka