User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2016/08/24 15:18]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/06/06 13:11]
mstupka [Jak přepínat mezi mapovými tématy?]
Line 14: Line 14:
   * **mapová data** ​ - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě   * **mapová data** ​ - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě
   * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|vyhledávat]]**   * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|vyhledávat]]**
-  * **points of interest** - can be clicked in order to display their detailcan be [[manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|searched, browsed or selectively displayed]] +  * **body zájmu** - jsou klikatelnézobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je [[cz:manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|procházet a selektivně zobrazovat]] 
-  * **elevation ​data** - necessary for [[manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|terrain shading]], route elevation profile rendering etcIt can be downloaded additionally after LoMaps packet download.+  * **výšková ​data** - nutná pro zobrazení ​[[cz:manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|stínování terénu]], vykreslování výškového profilu plánované trasy atdData lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.
 {{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}}
  
Line 28: Line 28:
  
 **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.** **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.**
-===== Video, jak nakupovat LoMapy===== +===== Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy ===== 
-<​WRAP ​leftalign>+<​WRAP ​centeralign>
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​
Line 35: Line 35:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-**První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které ​lze "směnit" jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]+**První tři LoMapy ​(nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) ​lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. Po vypršení této lhůty je potřeba ​licenci ​zakoupit ​znovu. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za  16 Kč. +Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. ​**Po vypršení této lhůty** můžete mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit ​aktualizaci**. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za 16 Kč. 
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat,​ je potřeba ​zakoupit novou licenci ​i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat ​i před vypršením jeho platnosti, je potřeba ​za aktualizaci zaplatit ​i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}+  * **Je dostupná aktualizace ​LoMapy** - můžete si ji zakoupit\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}+  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, ​je také dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}
  
 ==== Kontrola aktualizací ==== ==== Kontrola aktualizací ====
Line 56: Line 56:
 ===== Jak zobrazit LoMapu? ===== ===== Jak zobrazit LoMapu? =====
  
-Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu.+Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. 
 + 
 +{{ :​manual:​user_guide:​vektor1.png?​nolink |}} 
 + 
 +Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu. 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor8.png?​nolink |}} 
 +Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Informace & jazyk**: 
 {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}}
-Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. 
  
-Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Podrobnosti** - okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace: +Okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace:​ 
-  * **Verze** - verze mapového souboru (poslední verze je 3) +  * **Datum** - datum generování ​mapových dat
-  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení +
-  * **Datum** - datup vykreslení mapy (nikoli aktuálnosti ​mapových dat)+
   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator
   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer
   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map
 +  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení
 +  * **Adresy** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
 +  * **Body zájmu** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info
 ===== Mapová témata ===== ===== Mapová témata =====
 LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat: LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat:
-  * **Turistika** - obsahuje turistické značené trasy, vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací +  * **Turistika ​a kolo** - obsahuje turistické ​a cyklistické ​značené trasy (částečně i doporučené s klasifikací povrchu), vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor3.png?​direct&​250 |turistika a kolo}} 
-  * **Kolo** - obsahuje značené cyklotrasy +  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor5.png?​direct&​250 |lyže}} 
-  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě +  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor6.png?​direct&​250 |město}} 
-  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě +  * **Silniční** - automapa\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor7.png?​direct&​250 |automapa}} 
-  * **Silniční** - automapa+===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ===== 
 +Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-{{:​manual:​user_guide:​vektor3.png?​direct&​150|turistika}} ​{{:​manual:​user_guide:​vektor4.png?direct&​150|kolo}} {{:​manual:​user_guide:​vektor5.png?direct&​150|lyže}} {{:​manual:​user_guide:​vektor6.png?​direct&​150|město}} ​{{:​manual:​user_guide:​vektor7.png?direct&​150|automapa}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?nolink ​|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?nolink ​|}} 
 +  * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?nolink ​|}}
  
-===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ​===== +Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: 
-Je několik možností:+ 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch5.png?​nolink |}} 
 + 
 +Zde si můžete vybrat téma mapy - interní nebo externí ([[manual:​advanced:​map_tools:​theming|custom]]). Některé témata obsahují vypínatelné vrstvy určitých mapových značek. Tak můžete zobrazený obsah mapy ještě dále doladit: 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch6.png?​nolink |}} 
 +===== Jazyk mapy ===== 
 +Názvy měst, vesnic a dalších míst na mapě v exotických destinacích můžou občas pro Evropana znamenat problém: 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch01.png?​nolink |}} 
 +OpenStreetMap data, ze kterých se LoMapy vykreslují,​ však obsahují i transkripce názvů v angličtině (občas i v jiných jazycích). Přepínač jazyka mapy najdete na obrazovce detailu LoMapy: 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch04.png?​nolink |}}\\  
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch03.png?​nolink |}} 
 +Otevřete nabídku jazyků a zvolte jazyk, kterému rozumíte. Ne všechny názvy mohou být přepsané, závisí to na aktivitě místní komunity OSM mapařů. Zde příklad mapy výše s názvy přepsanými do angličtiny:​ 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch02.png?​nolink |}}
  
-​  * **Přepínač témat na hlavní obrazovce** - každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, je vybavena jejich přepínačem - modré tlačítko z levé strany displeje. Tlačítko lze skrýt v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​panels|nastavení map]]. 
-{{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch.png?​nolink |}} 
-  * **Správce map** - vyberte záložku Offline map, podržte prst na mapě, jejíž téma chcete změnit (nebo zvolte ​ akční menu > podrobnosti),​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​qs_funct_themeofthemaps.png?​nolink&​30|}} a vyberte téma 
-  *  ​**Přepínač mapových témat v panelu [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
 ===== LoMapy - Legenda mapových značek ===== ===== LoMapy - Legenda mapových značek =====
 Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]** Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2019/06/06 13:11 by mstupka