User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2016/02/15 17:04]
mstupka [Jak zobrazit LoMapu?]
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/10/24 10:02]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_title_logo_pro.png?​nolink&​64|}}====== LoMapy ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_lomaps_alt.png}}====== LoMapy ======
  
 ---- ----
 ===== Co jsou LoMapy? ===== ===== Co jsou LoMapy? =====
  
-Společnost **Asamm Software, s.r.o.**, která vyvíjí **Locus Map** poskytuje vlastní mapy, jejichž základem jsou mapová data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ a která jsou **vykreslována přímo v aplikaci Locus Map** díky nástroji [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají **celý svět**jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech ​lze je zakoupit a stáhnout pouze pro offline použití. Jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: **turistikucyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu**. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení. +Společnost **Asamm Software, s.r.o.**, která vyvíjí **Locus Map** poskytuje vlastní mapy, jejichž základem jsou mapová data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ a která jsou **vykreslována přímo v aplikaci Locus Map** díky nástroji [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]
-{{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}}+  * LoMapy ​pokrývají **celý svět** ​jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech 
 +  * lze je zakoupit a stáhnout pouze pro **offline použití** 
 +  * jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu 
 +  * obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: **turistiku/cyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu**. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení.
 <WRAP round info>​Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.</​WRAP>​ <WRAP round info>​Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.</​WRAP>​
 +===== Obsah LoMap =====
 +
 +  * **mapová data** ​ - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě
 +  * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​search|vyhledávat]]**
 +  * **body zájmu** - jsou klikatelné,​ zobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|procházet a selektivně zobrazovat]]
 +  * **výšková data** - nutná pro zobrazení [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|stínování terénu]], vykreslování výškového profilu plánované trasy atd. Data lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.
 +{{ :​manual:​user_guide:​vektor.png?​nolink |}}
  
  
 ===== Nákup a stahování map ===== ===== Nákup a stahování map =====
 **LoMapy** lze zakoupit v {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​about|Locus Obchodě]]**,​ do kterého lze vstoupit dvěma cestami: **LoMapy** lze zakoupit v {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​about|Locus Obchodě]]**,​ do kterého lze vstoupit dvěma cestami:
-  * **ze Správce map** - vyberte **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** záložku ve Správci map a klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}}**přidat mapy** ​v pravém spodním rohu - vyberte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}} **Stažení offline map** +  * **ze Správce map** - vyberte **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** záložku ve Správci map a klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} v pravém spodním rohu - vyberte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}} **Stažení offline map**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_getlomaps.png?​nolink |}} 
-  * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**Obchod**+  * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}}**Locus Obchod**
  
 Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. <wrap important>​Každou zakoupenou LoMapu lze v jedné verzi opakovaně stahovat neomezeně po dobu jednoho roku. Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. <wrap important>​Každou zakoupenou LoMapu lze v jedné verzi opakovaně stahovat neomezeně po dobu jednoho roku.
Line 18: Line 28:
  
 **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.** **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.**
-===== Video, jak nakupovat LoMapy===== +===== Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy ===== 
-<​WRAP ​leftalign>+<​WRAP ​centeralign>
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​l54sN7aNssQ"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​
Line 25: Line 35:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-**První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které ​lze "směnit" jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]+**První tři LoMapy ​(nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) ​lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoiny]],​ které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:​manual:​user_guide:​locus_store|zde >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. Po vypršení této lhůty je potřeba ​licenci ​zakoupit ​znovu. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za  16 Kč. +Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. ​**Po vypršení této lhůty** můžete mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit ​aktualizaci**. Poplatek je symbolický,​ celou Českou republiku získáte za 16 Kč. 
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat,​ je potřeba ​zakoupit novou licenci ​i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat ​i před vypršením jeho platnosti, je potřeba ​za aktualizaci zaplatit ​i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps05.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps01.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}+  * **Je dostupná aktualizace ​LoMapy** - můžete si ji zakoupit\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps02.png?​nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps03.png?​nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}+  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, ​je také dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lomaps04.png?​nolink |}}
  
 ==== Kontrola aktualizací ==== ==== Kontrola aktualizací ====
Line 46: Line 56:
 ===== Jak zobrazit LoMapu? ===== ===== Jak zobrazit LoMapu? =====
  
-Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu.+Stažené mapy jsou přístupné ze záložky **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** Správce map. 
 + 
 +{{ :​manual:​user_guide:​vektor1.png?​nolink |}} 
 + 
 +Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet,​ zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu. 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor8.png?​nolink |}} 
 +Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Informace & jazyk**: 
 {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_vektor2.png?​nolink |}}
-Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. 
  
-Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Podrobnosti** - okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace: +Okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace:​ 
-  * **Verze** - verze mapového souboru (poslední verze je 3) +  * **Datum** - datum generování ​mapových dat
-  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení +
-  * **Datum** - datup vykreslení mapy (nikoli aktuálnosti ​mapových dat)+
   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator   * **Projekce** - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator
   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer   * **Vytvořeno** - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer
   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map   * **Legenda** - odkaz na stránku s legendou Locus Map
 +  * **Velikost** - velikost souboru v paměti zařízení
 +  * **Adresy** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
 +  * **Body zájmu** - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info   * **Popis** - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info
 ===== Mapová témata ===== ===== Mapová témata =====
 LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat: LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat:
-  * **Turistika** - obsahuje turistické značené trasy, vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací +  * **Turistika ​a kolo** - obsahuje turistické ​a cyklistické ​značené trasy (částečně i doporučené s klasifikací povrchu), vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor3.png?​direct&​250 |turistika a kolo}} 
-  * **Kolo** - obsahuje značené cyklotrasy +  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor5.png?​direct&​250 |lyže}} 
-  * **Lyže** - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě +  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor6.png?​direct&​250 |město}} 
-  * **Město** - mapa pro obecné využití ve městě +  * **Silniční** - automapa\\ {{ :​manual:​user_guide:​vektor7.png?​direct&​250 |automapa}} 
-  * **Silniční** - automapa+===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ===== 
 +Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-{{:​manual:​user_guide:​vektor3.png?direct&​150|turistika}} {{:​manual:​user_guide:​vektor4.png?direct&​150|kolo}} {{:​manual:​user_guide:​vektor5.png?​direct&​150|lyže}} ​{{:​manual:​user_guide:​vektor6.png?direct&​150|město}} {{:​manual:​user_guide:​vektor7.png?​direct&​150|automapa}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?nolink ​|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?nolink ​|}} 
 +  * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?nolink ​|}} 
 +  * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]**
  
-===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ​===== +Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: 
-Je několik možností:+ 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch5.png?​nolink |}} 
 + 
 +Zde si můžete vybrat téma mapy - interní nebo externí ([[manual:​advanced:​map_tools:​theming|custom]]). Některé témata obsahují vypínatelné vrstvy určitých mapových značek. Tak můžete zobrazený obsah mapy ještě dále doladit: 
 + 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch6.png?​nolink |}} 
 +===== Jazyk mapy ===== 
 +Názvy měst, vesnic a dalších míst na mapě v exotických destinacích můžou občas pro Evropana znamenat problém: 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch01.png?​nolink |}} 
 +OpenStreetMap data, ze kterých se LoMapy vykreslují,​ však obsahují i transkripce názvů v angličtině (občas i v jiných jazycích). Přepínač jazyka mapy najdete na obrazovce detailu LoMapy: 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch04.png?​nolink |}}\\  
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_lanswitch03.png?​nolink |}} 
 +Otevřete nabídku jazyků a zvolte jazyk, kterému rozumíte. Ne všechny názvy mohou být přepsané, závisí to na aktivitě místní komunity OSM mapařů. Zde příklad mapy výše s názvy přepsanými do angličtiny:​ 
 +{{ :​manual:​user_guide:​lanswitch02.png?​nolink |}}
  
-​  * **Přepínač témat na hlavní obrazovce** - každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, je vybavena jejich přepínačem - modré tlačítko z levé strany displeje. Tlačítko lze skrýt v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​panels|nastavení map]]. 
-{{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch.png?​nolink |}} 
-  * **Správce map** - vyberte záložku Offline map, podržte prst na mapě, jejíž téma chcete změnit (nebo zvolte ​ akční menu > podrobnosti),​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​qs_funct_themeofthemaps.png?​nolink&​30|}} a vyberte téma 
-  *  ​**Přepínač mapových témat v panelu [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
 ===== LoMapy - Legenda mapových značek ===== ===== LoMapy - Legenda mapových značek =====
 Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]** Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​legend|zde >>​]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2019/06/06 13:11 by mstupka