User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:other

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:other [2015/10/12 11:19]
mstupka [Další doplňky pro geocaching]
cz:manual:user_guide:geocaching:other [2015/11/09 11:22] (current)
mstupka
Line 27: Line 27:
 <wrap tip>Pro ještě rychlejší logování můžete logovací okno předvyplnit v  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|Nastavení > Geocaching]].</​wrap>​ <wrap tip>Pro ještě rychlejší logování můžete logovací okno předvyplnit v  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|Nastavení > Geocaching]].</​wrap>​
   * **Editace field notes**   * **Editace field notes**
-    * Spusťte FieldNotes (Menu > Více > FieldNotes){{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​fieldnotes2.png?​nolink |}}+    * Spusťte FieldNotes (Menu > Další funkce ​> FieldNotes){{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​fieldnotes2.png?​nolink |}}
     * Klepněte na field note ze seznamu     * Klepněte na field note ze seznamu
     * Přidejte zkratku ze seznamu předdefinovaných ​ (1 - mohou být editovány v nastavení doplňku)     * Přidejte zkratku ze seznamu předdefinovaných ​ (1 - mohou být editovány v nastavení doplňku)
Line 35: Line 35:
  
   * **Správa field notes**   * **Správa field notes**
-    * Spusťte FieldNotes (Menu > Více > FieldNotes)+    * Spusťte FieldNotes (Menu > Další funkce ​> FieldNotes)
     * zaškrtněte field notes, které chcete spravovat     * zaškrtněte field notes, které chcete spravovat
     * vyberte z menu v horní liště: export, možnosti řazení, vícenásobný výběr, nastavení.     * vyberte z menu v horní liště: export, možnosti řazení, vícenásobný výběr, nastavení.
cz/manual/user_guide/geocaching/other.txt · Last modified: 2015/11/09 11:22 by mstupka