User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2017/05/23 11:49]
mstupka
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2020/10/08 13:27] (current)
mstupka [Jak je přidám do Locusu?]
Line 37: Line 37:
   - restartujte Locus   - restartujte Locus
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně.+Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně. :!:**Pokud máte Android 4.4.x, postup je stejný jako u rastrových map!**:!:
 </WRAP> </WRAP>
- 
cz/manual/faq/how_to_maps_sdcard.1495532944.txt.gz · Last modified: 2017/05/23 11:49 by mstupka