User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2017/06/26 10:32]
mstupka [Jak je přidám do Locusu?]
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2020/10/08 13:27]
mstupka [Jak je přidám do Locusu?]
Line 39: Line 39:
 Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně. :!:**Pokud máte Android 4.4.x, postup je stejný jako u rastrových map!**:!: Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně. :!:**Pokud máte Android 4.4.x, postup je stejný jako u rastrových map!**:!:
 </WRAP> </WRAP>
- 
----- 
-Is this article useful for you? Please rate it: 
-{(rater>id=1|name=faq_how_to_maps_sdcard_cz|type=rate|headline=off)} 
cz/manual/faq/how_to_maps_sdcard.txt · Last modified: 2020/10/08 13:27 by mstupka