User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:whatslocusmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:basics:whatslocusmap [2015/04/23 16:09]
mstupka
cz:manual:basics:whatslocusmap [2017/02/06 12:37]
mstupka
Line 17: Line 17:
  
 ==== Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video: ==== ==== Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video: ====
-<WRAP leftalign>+<WRAP centeralign>
 <html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html> <html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html>
 </WRAP> </WRAP>
 +<WRAP center round info >Další informace o aplikaci Locus Map získáte v sekci **[[cz:manual:about|O Locusu]]** tohoto manuálu.
 +</WRAP>
 +----
 +
 +Je tento článek pro vás užitečný? Prosíme o hodnocení:
 +{(rater>id=1|name=basic_whats_locusmap_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/whatslocusmap.txt · Last modified: 2020/10/06 16:34 by mstupka