User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:trackrecord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:basics:trackrecord [2017/02/08 18:14]
mstupka
cz:manual:basics:trackrecord [2017/03/01 17:42] (current)
mstupka
Line 5: Line 5:
  
 Chcete ukázat kamarádům vaši vyjížďku na mapě s údaji o délce, ​ rychlosti nebo převýšení?​ S Locusem to není problém: Chcete ukázat kamarádům vaši vyjížďku na mapě s údaji o délce, ​ rychlosti nebo převýšení?​ S Locusem to není problém:
-<WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​w4ov1qusvOA?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​+<WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​J9jL3RIdsIg?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
   * zkontrolujte,​ zda máte zapnutou GPS - <wrap important>​ikona GPS {{:​manual:​user_guide:​ic_gps_on_fix_default.png?​nolink&​30|}} musí být zelená</​wrap>​   * zkontrolujte,​ zda máte zapnutou GPS - <wrap important>​ikona GPS {{:​manual:​user_guide:​ic_gps_on_fix_default.png?​nolink&​30|}} musí být zelená</​wrap>​
   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_menu_alt.png?​nolink&​30|}}<​wrap box>​**Menu**</​wrap>​ a pak {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30|}}**Záznam trasy**.\\ {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_trackrec_bas6.png?​nolink |}}   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_menu_alt.png?​nolink&​30|}}<​wrap box>​**Menu**</​wrap>​ a pak {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink&​30|}}**Záznam trasy**.\\ {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_trackrec_bas6.png?​nolink |}}
cz/manual/basics/trackrecord.txt · Last modified: 2017/03/01 17:42 by mstupka