User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisplace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:poisplace [2015/08/19 11:48]
mstupka
cz:manual:basics:poisplace [2020/10/06 16:38]
mstupka [Jak umístit na mapu vlastní bod zájmu?]
Line 11: Line 11:
  
 **Locus Map** umožňuje umístit na mapu vlastní body a označit tak například cokoli, co se vám líbilo během výletu, vaši adresu na dovolené pro vaše přátele nebo jen body, ke kterým se necháte navigovat. Je to jednoduché: **Locus Map** umožňuje umístit na mapu vlastní body a označit tak například cokoli, co se vám líbilo během výletu, vaši adresu na dovolené pro vaše přátele nebo jen body, ke kterým se necháte navigovat. Je to jednoduché:
-  * podržte prst na displeji v místě, kam chcete bod umístit. Objeví se popisek s adresou. Na ten ještě jednou klepněte, otevře se okno detailu bodu. +  * **1.** podržte prst na displeji v místě, kam chcete bod umístit. Objeví se popisek s adresou. **2.** na ten ještě jednou klepněte, otevře se okno detailu bodu. 
-{{ cz:manual:basics:cz_point_bas.png?nolink |}}+{{ :manual:basics:poi_bas.png?nolink |}}
   * klepněte na {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole.   * klepněte na {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole.
 {{ cz:manual:basics:cz_point_bas2.png?nolink |}} {{ cz:manual:basics:cz_point_bas2.png?nolink |}}
   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**.    * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. 
-{{ cz:manual:basics:cz_point_bas3.png?nolink |}}+{{ cz:manual:basics:cz_point_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
-Body jsou seřazeny ve složce Body ve Správci dat {{:manual:user_guide:ic_data_alt.png?nolink&30|}} hned vedle složky s trasami.+Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:manual:user_guide:ic_points_alt.png?nolink&30|}}.
  
 {{ cz:manual:basics:cz_point_bas4.png?nolink |}} {{ cz:manual:basics:cz_point_bas4.png?nolink |}}
Line 25: Line 25:
 Více se o **bodech** v Locusu dozvíte **[[cz:manual:user_guide:points|zde >>]]** Více se o **bodech** v Locusu dozvíte **[[cz:manual:user_guide:points|zde >>]]**
 </WRAP> </WRAP>
- 
cz/manual/basics/poisplace.txt · Last modified: 2020/10/06 16:38 by mstupka