User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisplace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:basics:poisplace [2015/05/04 12:36]
mstupka
cz:manual:basics:poisplace [2016/09/21 14:46]
mstupka
Line 11: Line 11:
  
 **Locus Map** umožňuje umístit na mapu vlastní body a označit tak například cokoli, co se vám líbilo během výletu, vaši adresu na dovolené pro vaše přátele nebo jen body, ke kterým se necháte navigovat. Je to jednoduché: **Locus Map** umožňuje umístit na mapu vlastní body a označit tak například cokoli, co se vám líbilo během výletu, vaši adresu na dovolené pro vaše přátele nebo jen body, ke kterým se necháte navigovat. Je to jednoduché:
-  * podržte prst na displeji v místě, kam chcete bod umístit. Objeví se popisek s adresou. Na ten ještě jednou klepněte, otevře se okno detailu bodu. +  * **1.** podržte prst na displeji v místě, kam chcete bod umístit. Objeví se popisek s adresou. **2.** na ten ještě jednou klepněte, otevře se okno detailu bodu. 
-{{ cz:manual:basics:cz_point_bas.png?nolink |}}+{{ :manual:basics:poi_bas.png?nolink |}}
   * klepněte na {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole.   * klepněte na {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole.
 {{ cz:manual:basics:cz_point_bas2.png?nolink |}} {{ cz:manual:basics:cz_point_bas2.png?nolink |}}
   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**.    * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. 
-{{ cz:manual:basics:cz_point_bas3.png?nolink |}}+{{ cz:manual:basics:cz_point_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
-Body jsou seřazeny ve složce Body ve Správci dat {{:manual:user_guide:ic_data_alt.png?nolink&30|}} hned vedle složky s trasami.+Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:manual:user_guide:ic_points_alt.png?nolink&30|}}.
  
 {{ cz:manual:basics:cz_point_bas4.png?nolink |}} {{ cz:manual:basics:cz_point_bas4.png?nolink |}}
 +</WRAP>
 +<WRAP center round info>
 +Více se o **bodech** v Locusu dozvíte **[[cz:manual:user_guide:points|zde >>]]**
 </WRAP> </WRAP>
  
cz/manual/basics/poisplace.txt · Last modified: 2020/10/06 16:38 by mstupka