User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:navigation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:navigation [2015/08/19 11:43]
mstupka
cz:manual:basics:navigation [2017/02/06 12:59]
mstupka
Line 5: Line 5:
   * podržte prst na tom místě na mapě, kam se potřebujete dostat, objeví se popisek s adresou   * podržte prst na tom místě na mapě, kam se potřebujete dostat, objeví se popisek s adresou
 {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_navi_bas.png?​nolink |}} {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_navi_bas.png?​nolink |}}
-  * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} **Navigovat do** (buďte při tom online, jinak to nebude fungovat)+  * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} **Navigovat do** (pokud jste ve výchozím nastavení, ​buďte při tom online, jinak to nebude fungovat)
   * vyberte si druh dopravy - pěšky, kolo, auto...   * vyberte si druh dopravy - pěšky, kolo, auto...
 {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_navi_bas2.png?​nolink |}} {{ :​cz:​manual:​basics:​cz_navi_bas2.png?​nolink |}}
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP center round info>​Více o **navigaci** v Locusu se dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|zde >>​]]**</​WRAP>​ <WRAP center round info>​Více o **navigaci** v Locusu se dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|zde >>​]]**</​WRAP>​
 +---- 
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:​ 
 +{(rater>​id=1|name=basics_navigation_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/navigation.txt · Last modified: 2017/02/06 12:59 by mstupka