User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/03/08 18:17]
mstupka
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/10/12 09:17] (current)
mstupka
Line 11: Line 11:
 <WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​kPz876DNhug?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​ <WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​kPz876DNhug?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí SmartMaps ​mapu, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).+Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí mapu OpenStreetMap Outdoor, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 {{ cz:​manual:​basics:​cz_mainscreen.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​basics:​cz_mainscreen.png?​nolink |}}
cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2017/10/12 09:17 by mstupka