User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/03/08 18:17]
mstupka
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/10/12 09:17]
mstupka
Line 11: Line 11:
 <WRAP centeralign><html><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/kPz876DNhug?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html></WRAP> <WRAP centeralign><html><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/kPz876DNhug?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html></WRAP>
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí SmartMaps mapu, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).+Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí mapu OpenStreetMap Outdoor, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).
 </WRAP> </WRAP>
 {{ cz:manual:basics:cz_mainscreen.png?nolink |}} {{ cz:manual:basics:cz_mainscreen.png?nolink |}}
cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2020/10/06 16:35 by mstupka