User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/02/07 16:30]
mstupka
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/10/12 09:17]
mstupka
Line 11: Line 11:
 <WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​kPz876DNhug?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​ <WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​kPz876DNhug?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí SmartMaps ​mapu, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).+Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí mapu OpenStreetMap Outdoor, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 {{ cz:​manual:​basics:​cz_mainscreen.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​basics:​cz_mainscreen.png?​nolink |}}
   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**,​ přibližovat a oddalovat tlačítky ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_in_black.png?​nolink&​30|}} a {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_out_black.png?​nolink&​30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:​manual:​basics:​pinch.png?​nolink&​30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit ​ **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:​manual:​basics:​draw.png?​nolink&​30|}}.<​html><​br><​br></​html>​   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**,​ přibližovat a oddalovat tlačítky ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_in_black.png?​nolink&​30|}} a {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_out_black.png?​nolink&​30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:​manual:​basics:​pinch.png?​nolink&​30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit ​ **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:​manual:​basics:​draw.png?​nolink&​30|}}.<​html><​br><​br></​html>​
   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:​manual:​user_guide:​ic_my_location_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?​nolink&​30|}} **uprostřed displeje**. ​ <WRAP important round>​Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </​WRAP>​   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:​manual:​user_guide:​ic_my_location_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?​nolink&​30|}} **uprostřed displeje**. ​ <WRAP important round>​Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </​WRAP>​
-  * pokud chcete, aby se mapa **otáčela podle kompasu**, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_alt.png?​nolink&​30|}} **Rotace mapy** vedle centrovacího. Pokud si nejste jisti, kterým směrem se dívátepodržte rotační tlačítko a z vyskakovacího menu vyberte  ​{{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}} **Zobrazit pohled**.\\ \\ +  * pokud chcete, aby se mapa **otáčela podle směru vašeho pohybu**, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_alt.png?​nolink&​30|}} **Rotace mapy** vedle centrovacího. Pokud je váš telefon nebo tablet vybaven vestavěným kompasemžete si z vyskakovacího menu vybrat rotaci celé mapy nebo   {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}} **Zobrazit pohled**, kudy se díváte.\\ \\ 
   * tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_lock_alt.png?​nolink&​30|}} **zamyká** změnu měřítka, po podržení také celou obrazovku nebo zapíná **lupu** {{:​manual:​user_guide:​ic_magnifier_alt.png?​nolink&​30|}}. Což určitě ocení vaše babička.\\ \\    * tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_lock_alt.png?​nolink&​30|}} **zamyká** změnu měřítka, po podržení také celou obrazovku nebo zapíná **lupu** {{:​manual:​user_guide:​ic_magnifier_alt.png?​nolink&​30|}}. Což určitě ocení vaše babička.\\ \\ 
   * pokud chcete **změnit mapu na obrazovce**,​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Zapíná [[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]], který nabízí široký výběr online map pro zobrazení i stažení pro offline použití. Stačí si jen vybrat mapu a klepnout na ni. Objeví se okno s podmínkami použití, to odsouhlaste a už můžete cestovat. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí oranžově. <​html><​br><​br></​html><​WRAP important round>   * pokud chcete **změnit mapu na obrazovce**,​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Zapíná [[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]], který nabízí široký výběr online map pro zobrazení i stažení pro offline použití. Stačí si jen vybrat mapu a klepnout na ni. Objeví se okno s podmínkami použití, to odsouhlaste a už můžete cestovat. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí oranžově. <​html><​br><​br></​html><​WRAP important round>
cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2017/10/12 09:17 by mstupka