User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/02/07 16:30]
mstupka
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/03/08 18:17]
mstupka
Line 16: Line 16:
   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**,​ přibližovat a oddalovat tlačítky ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_in_black.png?​nolink&​30|}} a {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_out_black.png?​nolink&​30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:​manual:​basics:​pinch.png?​nolink&​30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit ​ **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:​manual:​basics:​draw.png?​nolink&​30|}}.<​html><​br><​br></​html>​   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**,​ přibližovat a oddalovat tlačítky ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_in_black.png?​nolink&​30|}} a {{:​manual:​user_guide:​ic_zoom_out_black.png?​nolink&​30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:​manual:​basics:​pinch.png?​nolink&​30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit ​ **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:​manual:​basics:​draw.png?​nolink&​30|}}.<​html><​br><​br></​html>​
   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:​manual:​user_guide:​ic_my_location_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?​nolink&​30|}} **uprostřed displeje**. ​ <WRAP important round>​Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </​WRAP>​   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:​manual:​user_guide:​ic_my_location_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?​nolink&​30|}} **uprostřed displeje**. ​ <WRAP important round>​Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </​WRAP>​
-  * pokud chcete, aby se mapa **otáčela podle kompasu**, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_alt.png?​nolink&​30|}} **Rotace mapy** vedle centrovacího. Pokud si nejste jisti, kterým směrem se dívátepodržte rotační tlačítko a z vyskakovacího menu vyberte  ​{{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}} **Zobrazit pohled**.\\ \\ +  * pokud chcete, aby se mapa **otáčela podle směru vašeho pohybu**, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_alt.png?​nolink&​30|}} **Rotace mapy** vedle centrovacího. Pokud je váš telefon nebo tablet vybaven vestavěným kompasemžete si z vyskakovacího menu vybrat rotaci celé mapy nebo   {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}} **Zobrazit pohled**, kudy se díváte.\\ \\ 
   * tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_lock_alt.png?​nolink&​30|}} **zamyká** změnu měřítka, po podržení také celou obrazovku nebo zapíná **lupu** {{:​manual:​user_guide:​ic_magnifier_alt.png?​nolink&​30|}}. Což určitě ocení vaše babička.\\ \\    * tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_lock_alt.png?​nolink&​30|}} **zamyká** změnu měřítka, po podržení také celou obrazovku nebo zapíná **lupu** {{:​manual:​user_guide:​ic_magnifier_alt.png?​nolink&​30|}}. Což určitě ocení vaše babička.\\ \\ 
   * pokud chcete **změnit mapu na obrazovce**,​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Zapíná [[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]], který nabízí široký výběr online map pro zobrazení i stažení pro offline použití. Stačí si jen vybrat mapu a klepnout na ni. Objeví se okno s podmínkami použití, to odsouhlaste a už můžete cestovat. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí oranžově. <​html><​br><​br></​html><​WRAP important round>   * pokud chcete **změnit mapu na obrazovce**,​ klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} vpravo nahoře. Zapíná [[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]], který nabízí široký výběr online map pro zobrazení i stažení pro offline použití. Stačí si jen vybrat mapu a klepnout na ni. Objeví se okno s podmínkami použití, to odsouhlaste a už můžete cestovat. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí oranžově. <​html><​br><​br></​html><​WRAP important round>
cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2017/10/12 09:17 by mstupka