User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/02/06 12:38]
mstupka
cz:manual:basics:locuscontrol [2017/02/07 16:30]
mstupka
Line 9: Line 9:
 ===== Hlavní obrazovka ===== ===== Hlavní obrazovka =====
  
-{{ cz:manual:basics:cz_mainscreen.png?nolink |}}+<WRAP centeralign><html><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/kPz876DNhug?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html></WRAP>
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí SmartMaps mapu, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte). Mapové okno zobrazuje **online mapu**, kterou **Locus Map** automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí SmartMaps mapu, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).
 </WRAP> </WRAP>
 +{{ cz:manual:basics:cz_mainscreen.png?nolink |}}
   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**, přibližovat a oddalovat tlačítky  {{:manual:user_guide:ic_zoom_in_black.png?nolink&30|}} a {{:manual:user_guide:ic_zoom_out_black.png?nolink&30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:manual:basics:pinch.png?nolink&30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit  **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:manual:basics:draw.png?nolink&30|}}.<html><br><br></html>   * mapou lze pohybovat jednoduše **dotykem a táhnutím**, přibližovat a oddalovat tlačítky  {{:manual:user_guide:ic_zoom_in_black.png?nolink&30|}} a {{:manual:user_guide:ic_zoom_out_black.png?nolink&30|}} nebo prsty od sebe/k sobě {{:manual:basics:pinch.png?nolink&30|}}. Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit  **dvojím klepnutím a táhnutím** po displeji {{:manual:basics:draw.png?nolink&30|}}.<html><br><br></html>
   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:manual:user_guide:ic_my_location_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:manual:user_guide:ic_location_cross.png?nolink&30|}} **uprostřed displeje**.  <WRAP important round>Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </WRAP>   * vaši polohu na mapě zobrazí **centrovací tlačítko** {{:manual:user_guide:ic_my_location_alt.png?nolink&30|}} vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru {{:manual:user_guide:ic_location_cross.png?nolink&30|}} **uprostřed displeje**.  <WRAP important round>Pro určení polohy musí být **zapnuta GPS**. </WRAP>
cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2017/10/12 09:17 by mstupka